تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی    
 

حدود 140 گونه ماهی در آبهای داخلی ایران وجود دارد که اغلب متعلق به سه خانواده کپور ماهیان(Cyprinidae) و دو خانواده سگ ماهیان جویباری یعنی Balitoridae و Cobitidae می باشند. بسیاری از آنها دارای ارزش صید اقتصادی(اندازه برخی از آنها به بیش از یک متر هم میرسد، مانند گونه هایی از جنس Barbus)، صید ورزشی، زیبایی شناسی، مبارزه بیولوژیک و حفاظتی می باشند.

علیرغم تمام این موارد، هنوز مطالعه جامعی برروی ماهیان آبهای داخلی ایران انجام نپذیرفته است. نامگذاری برخی از گونه ها، مخصوصا خانواده سگ ماهیان جویباری و کپورماهیان (جنسهای Barbus و Capoeta) به دلیل مشکلات خاصی از قبیل محدود بودن تعداد نمونه ها و مسائل حل نشده رده بندی هنوز هم جای سوال دارد. ضمن اینکه اسامی مترادف زیادی برای برخی از گونه هاوجود دارد و برخی از جنسها و گونه ها نیز تغییر نام داده اند. در مورد بسیاری از ماهیان آبهای داخلی باوجود اهمیتی که در مبحث حفظ تنوع زیستی دارند، به دلیل نداشتن ارزش اقتصادی مطالعت محدودی صورت گرفته و در مواردی هم هیچ مطالعه ای صورت نگرفته و ارزش های آنها مشخص نشده است. بنابراین باید در تعریف حیات وحش تعمق بیشتری نموده و جایگاه خاصی را نیز به آبزیان بدهیم.


با رفتن به بخش خانواده از منوی بالای صفحه، اطلاعات مربوط به هر خانواده را دریافت نمائید.
 
 

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
Designed by: Mehdi Mahjoob