تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سادماهیان
(Caproidae)■ مشخصات کلی خانواده سادماهیان (Caproidae):

»» خانواده سادماهیان، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: Caproidae از واژه لاتین caper به معنای بز

نام انگلیسی: Boarfishes

نام فارسی: سادماهیان، گرازماهیان
ساد=گراز

 

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سادماهیان، Caproidae:

  • دریازی، پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های مرتبط
  • دارای 2 جنس و 18 گونه در جهان
  • بدن پوشیده با فلس‌های شانه‌ای
  • باله پشتی دارای 7-9 و باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت
  • یک شعاع سخت در باله شکمی
  • باله دمی مدور
  • مهره ها بین 21 تا 23 عدد
  • از تخم و لارو مراقبت نمی‌کند

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده سادماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1. Antigonia

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران تنها یک گونه به شرح جدول زیر دارد که این گونه نیز در بعضی منابع در خانواده دیگری به نام Antigoniidae قرار گرفته است:

1. Antigonia rubescens
گرازماهی اقیانوس هند و آرام

 

کلیه حقوق این وب‌سایت برای FishBase.ir محفوظ می‌باشد. هرنوع کپی‌برداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob