تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شن‌کن‌ماهیان
(Creediidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شن‌کن‌ماهیان (Creediidae):

»» خانواده شن‌کن‌ماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی > kreas, kreesi = گوشت

نام انگلیسی: Sandburrowers

نام فارسی: شن‌کن‌ماهیان

Creediidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شن‌کن‌ماهیان، Creediidae:

 • دارای 8 جنس و 19 گونه در آب‌های جهان
 • ساکن آب‌های دریایی
 • پراکنش در اقیانوس هند و غرب آرام، از آفریقای جنوبی تا هاوایی و به سمت شرق.
 • آرواره پایینی دارای حاشیه از Cirri
 • برجستگی به سمت عقب در مفصل آرواره پایینی
 • پوزه گوشتی که به سمت آرواره پایینی رفته.
 • خط جانبی به سمت پایین تا سطح شکمی می‌رود.
 • فلس‌های خط جانبی معمولا سه لوب خلفی دارند.
 • بعضی گونه‌ها در اغلب بخش‌های بدن بدون فلس است.
 • باله پشتی بلند با 12-43 شعاع نرم بدون شاخه
 • باله‌های شکمی کاسه‌ای، با 3-5 شعاع نرم، بسیار نزدیک به هم
 • چشم‌ها کمی برآمده
 • حداکثر طول این گونه 8 سانتیمتر

■ پراکنش شن‌کن‌ماهیان در ایران:

در تحقیقات سال‌های اخیر، یک نمونهء لارو از خانواده شن‌کن‌ماهیان در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز تشخیص داده شد، اما امکان شناسایی گونه فراهم نگردید.

بنابراین در حال حاضر می‌دانیم که خانواده شن‌کن‌ماهیان جزو ماهیان ایران است، اما اینکه کدام گونهء آن در آب‌های جنوبی ایران وجود دارد، نیازمند بررسی‌های بیشتر است.