تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سفره‌ماهیان گاوپوزه
(Rhinopteridae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده سفره‌ماهیان گاوپوزه یا سپرماهیان گاوپوزه (Rhinopteridae):

»» خانواده سفره‌ماهیان گاوپوزه، جزو راسته لقمه‌ماهی‌سانان (Myliobatiformes) است.

ریشه لغوی: rhinos (یونانی)= بینی

نام انگلیسی: Cownose rays.

نام فارسی: سفره‌ماهیان گاوپوزه

Rhinopteridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سفره‌ماهیان گاوپوزه، Rhinopteridae:

  • 1 جنس و 7 گونه در جهان دارد.
  • پراکنش در سراسر آب‌های گرم و معتدل جهان.
  • بستر و دور از بستر، در نواحی قاره‌ای و جزایر و نیز در خلیج‌ها و خورها
  • اندازه از متوسط تا بزرگ.
  • دیسک عریض و بال‌مانند که عرض آن از طول آن بیشتر است
  • سر مجزا از دیسک و باریک
  • تغذیه متنوعی دارند و از طیف گوناگونی از آبزیان مصرف می‌کنند.
  • مصرف انسانی دارند و در اسارت نیز زنده می‌مانند

 

 

■ پراکنش سفره‌ماهیان گاوپوزه در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس متعلق به خانواده سفره‌ماهیان گاوپوزه در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

  • 1. Rhinoptera

 

• گونه‌ها: دو گونه از جنس فوق، در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

1. Rhinoptera javanica
سپرماهی پوزه‌پهن، سپرماهی دوپوزه
2. Rhinoptera jayakari
سپرماهی گاوپوزه عمان