تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده یلّی ماهیان
(Terapontidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده یلیماهیان (Terapontidae):

خانواده یلی ماهیان جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) می‌باشند.

ریشه لغوی: یونانی> Tera, Teratos = عجیب الخلقه، هیولا، شگفتی+Pontios, Pontia=دریایی

نام انگلیسی: Grunters, Tigerperches

نام فارسی: یلی ماهیان، زوزه کش ماهیان

Terapontidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی یلّی‌ماهیان:

 • با نامهای Theraponidae و یا Therapontidae هم شناخته می‌شود. گاهی هم به غلط Teraponidae نوشته می‌شود.
 • تمرکز پراکنش در اقیانوسهای هند و غرب آرام.
 • در آب‌های جهان، 16 جنس و 52 گونه از آن‌ها شناسایی شده است.
 • ساکن آب‌های شور، لب‌شور و شیرین.
 • بعضی گونه‌ها منحصرا در آب شیرین زندگی می‌کنند.
 • بدن دوکی شکل و تا حدی فشرده است.
 • فلس‌ها کوچک و تا حدی شانه‌ای و چسبنده و برروی قسمتهای زیر چشمی گونه ها و سرپوش آبششی گسترش می‌یابند.
 • سرپوش آبششی دارای دو خار می باشد که پائینی بزرگتر است.
 • باله پشتی دو قسمتی است که بخش خاردار قابل فشرده شدن در یک غلاف فلسی در پایه خود است.
 • باله پشتی 11 تا 13 خار و 9 تا 11 شعاع نرم دارد.
 • باله مخرجی 3 خار و 7 تا 10 شعاع نرم دارد.
 • باله شکمی عقبتر از پایه باله سینه‌ای است و دارای یک خار و 5 شعاع نرم است.
 • باله دمی گرد، دو شاخه و یا نامنظم است و دارای 15 شعاع منشعب می‌باشد.
 • خط جانبی پیوسته است و تا باله دمی ادامه دارد. فلس‌های روی خط جانبی ریز تر است.
 • فک‌ها دارای دندان‌های پرزی شکل و یا تیز و برنده هستند.
 • استخوان‌های کامی و تیغه‌ای در اغلب گونه‌ها فاقد دندان می‌باشند.
 • 6 شعاع آبششی و 4 آبشش دارد که آخری داری یک شکاف است. پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نمی‌باشد.
 • دهان میانی کوچک تا متوسط و قابل ارتجاع است.
 • بعضی گونه‌ها تولید صدا می‌کنند.
 • دارای 25 تا 27 مهره می‌باشند.
 • حداکثر طول این خانواده به 80 سانتیمتر می‌رسد.
 • تغذیه آنها بیشتر از ماهی‌ها، حشرات، جلبک‌ها و بی‌مهرگان شنزی صورت می‌پذیرد.
 • گوشت آنها طعم لذیذی داشته و جزو ماهیان مهاجرند.
 • صید آنها عمدتا با تور گوشگیر، گرگور، قلاب دستی و ترال کف صورت می‌پذیرد

 

 

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس متعلق به خانواده یلی‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Pelates
 • 2. Terapon

 

• گونه‌های یلی‌ماهیان ایران: چهار گونه (گونه Terapon puta که مشکوک بود نیز اخیرا قطعی شده) از دو جنس فوق یلی‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان به شرح جدول زیر گزارش شده‌اند.
با کلیک روی نام گونه به صفحه اختصاصی آن بروید:↓

1. Pelates quadrilineatus
یلی چهار‌خط
2. Terapon jarbua
یلی خط‌کمانی
3. Terapon puta
ماهی گمگام
3.Terapon theraps
یلی درشت‌پولک
   
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Terapontidae را در آب‌های خارج از ایران نشان می‌دهد:
Amniataba percoides >> ماهی زوزه کش Hephaestus carbo >> زوزه کش سیاه Leiopotherapon plumbeus
Amniataba percoides >> ماهی زوزه کش
نواردار
Hephaestus carbo >> زوزه کش سیاه Leiopotherapon plumbeus
Mesopristes kneri >> یلی ماهی خال نارنجی Pingalla gilberti >> زوزه کش گیلبرت Rhynchopelates oxyrhynchus
Mesopristes kneri >> یلی ماهی خال نارنجی Pingalla gilberti >> زوزه کش گیلبرت Rhynchopelates oxyrhynchus