تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده لیزابه‌سران
(Trachichthyidae)
ماهیان خلیج فارس


 

■ مشخصات کلی خانواده لیزابه‌سران (Trachichthyidae):

»» خانواده لیزابه‌سران، جزو راسته لیزابه‌سرسانان (Trachichthyiformes) هستند.
منابع قبل 2017: سنجاب‌ماهی‌سانان: Beryciformes (دو راستهء یک کلاد)

ریشه لغوی: از واژه‌ trachys (یونانی)= زبر و خشن + ichthys (یونانی)= ماهی

نام انگلیسی: Slimeheads

نام فارسی: لیزابه‌سران

Trachichthyidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده لیزابه‌سران، Trachichthyidae:

 • پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته
 • دارای 8 جنس و 48 گونه در سطح جهان
 • ماهیانی دریازی، کفزی و کند. بیشتر شب‌گرد
 • اولین فسیل مربوط به کرتاسه بالایی و اولیگوسن پایینی
 • گوشه یپش‌سرپوش آبششی یک خار متمایز دارد
 • استخوان پشتی‌گیجگاهی، یک خار رو به عقب دارد
 • باله شکمی یک شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم دارد
 • باله پشتی 3 تا 8 شعاع سخت و 10-19 شعاع نرم دارد
 • باله مخرجی 2-3 شعاع سخت و 8-12 شعاع نرم دارد
 • باله دمی دارای 4-7 شعاع در هر لوب است
 • یک شیار میانی از اسکات روی ناحیه شکمی است
 • دارای تنوع بین‌گونه‌ای از نظر نوع فلس‌ها است
 • بدن مرتفع
 • تغذیه بیشتر از زئوپلانکتون‌هایی مثل بچه‌میگو، دوجورپایان، کریل‌ و سایر سخت‌پوستان و نیز لارو ماهیان
 • بعضی گونه‌ها دارای نور زیستی هستند
 • حداکثر طول در این خانواده، 55 سانتیمتر است. اکثر کوچک پرعمر هستند.
 • بسته به گونه، ساکن عمق 100 تا 1500 متری هستند

 

■ پراکنش لیزابه‌سران در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده لیزابه‌سران در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان فهرست شده است، اما قطعیت ندارد:

 • 1. Hoplostethus

 

 

• گونه‌های لیزابه‌سران ایران: از جنس‌ فوق در آب‌های ایران یک گونه به شرح جدول زیر در بعضی منابع فهرست شده است، اگرچه نیاز به بررسی بیشتر برای اطمینان دارد.
◄ برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید


1. Hoplostethus melanopus
ماهی لیزابه‌سر فلس‌کوچک