تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده داس‌ماهیان
(Zanclidae)


■ مشخصات کلی خانواده داس‌ماهیان (Zanclidae):

»» خانواده داس‌ماهیان، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

بعضی محققین این خانواده را با Acanthuridae یکی می‌دانند.

ریشه لغوی: Zanclidae از واژه Zagkios, -os, -on به معنای مورّب و مایل.

نام انگلیسی: Moorish idol

نام فارسی: داس‌ماهیان

Zanclidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده داس‌ماهیان، Zanclidae:

  • دریازی، بیشتر در مناطق اقیانوس هند و آرام و بطور کلی با گسترش زیاد جهانی.
  • تنها یک جنس و یک گونه درجهان دارد.
  • بدن بسیار فشرده و دیسکی
  • پوزه لوله‌ای با دهانی کوچک حاوی دندان‌های برس‌مانند متعدد
  • شعاع سخت باله پشتی کشیده و شلاقی‌شکل
  • بیشتر ساکن آب‌های مرجانی
  • دوره لاروی طولانی، از تخم و لارو مراقبت نمی‌کند.
  • تخمریزی پلاژیک
  • تغذیه بیشتر از اسفنج‌ها و نیز بی‌مهرگان کفزی

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده داس‌ماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1. Zanclus

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران (و جهان) تنها یک گونه به شرح جدول زیر دارد:1. Zanclus cornutus
داس‌ماهی