تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی زنگول
( Carasobarbus sublimus )
 
ماهی زنگول

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه ماهی زنگول

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Carasobarbus sublimus (Coad & Najafpour, 1997) j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی زنگول، سس‌ماهی
• اسامی محلی »
حمری (این نام به چند گونه مختلف گفته می‌شود)

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Carps)
Subfamily: Torinae
Genus: Carasobarbus
Species: Carasobarbus sublimus (گونه: ماهی زنگول)

:: نام انگلیسی: Persian kiss-lip himri و نیز: Kisslip himri, Abu henej
• سایر زبان‌ها: استونی » Iraani kogerparrak
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Barbus sublimus, Kosswigobarbus sublimus
:: ریشه لغوی: Carasobarbus: لاتین‌شده واژه karass, karausche به معنی کپورماهی کاراس اروپایی + barbus=سس‌ماهی

■ کشورهای محل زندگی ماهی زنگول

• گزارش‌شده در ایران و نیز:
عراق

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی زنگول

• در ایران، حوضهء آبریز دجله، در رود سیمره، چشمه علا خوزستان، رود زهره و فهلیان در فارس.
• در کشورهای دیگر، حوضهء آبریز دجله.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی زنگول
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
در رودهای با آب کدر، و دشت‌های سیلابی عریض با عرض تا هشتصد متر، با بستر سنگ و قلوه‌سنگ. با آب‌های خروشان و بسترهای سخت نیز هماهنگ می‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی زنگول

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-15 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر10-15 عدد | خط جانبی با تعداد کمِ فلس: دارای 24-27 فلس | مجموع تعداد مهره‌ها 37-38 عدد | لب‌ها گوشتی | بدن تقریبا مرتفع و فشرده از طرفین | پوزه گرد | سبیلک خلفی بلندتر و ضخیم‌تر از قدامی است. | مخرج دقیقا جلوی پایه باله مخرجی است. | سطح بدن تقریبا به طور کامل پوشیده از فلس. | باله پشتی کم و بیش با لبهء مقعر | بالهء دمی بسیار دوشاخه و لوب پایینی توسعه‌یافته‌تر است و شعاع‌های بلندتری هم دارد. | باله مخرجی به پایهء بالهء دمی می‌رسد و گاه از آن عبور می‌کند که این تنوع ارتباطی به طول ماهی یا جنسیت آن ندارد. | ضلع خلفی بالهء مخرجی لبهء مستقیم یا مقعر دارد. | روده دراز است و دراای حلقه‌های خلفی و قدامی است. | فرمول دندان حلقی متنوع و به اشکال 2.3.5-4.3.2، 1.3.5-4.3.2 و 3.3.4-4.3.2 است. | رنگ عمومی بدن این ماهی نقره‌ای با ناحیه پشتی سبز زیتونی. فلس‌ها لبهء تیره دارند. باله‌های سینه‌ای، شکمی، مخرجی و دمی تا حد کمی به رنگ نارنجی تا زرد هستند، بویژه وقتی باله جمع شده باشد. نمونه‌های بزرگتر رنگ‌های قویتری دارند. | دهان باریک | آرواره پایین کمی بیرون زده | دور ساقهء دمی دارای 12 عدد فلس
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 11.5 سانتیمتر و بیشترین طول کل گزارش‌شده 15.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا بی‌مهرگان آبزی بستر رودخانه‌ها.
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: این ماهی همراه با ماهیانی مثل Luciobarbus barbulus, Tor grypus, Barilius mesopotamicus, Capoeta trutta, Cyprinion macrostomus, Garra rufa, Glyptothorax silviae. مشاهده شده است.

■ تولیدمثل ماهی زنگول

تولیدمثل در فصل بهار است.

■ صید ماهی زنگول

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی زنگول

-

وضعیت ذخایر ماهی زنگول

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است اما برای آن وضعیت "آسیب‌پذیر" (VU) پیشنهاد شده است. میزان صید این گونه بسیار کم و طی ده سال اخیر انگشت‌شمار بوده است. محل‌هایی که صید شده، تحت فشار برداشت آب و خشکسالی و گرمای تابستانه هستند..

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی زنگول

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی زنگول:

ماهی زنگول ماهی زنگول پراکنش ماهی زنگول، نقاط قرمز
ماهی زنگول، رود فهلیان
عکس: جولاده رودبار و همکاران
ماهی زنگول، فهلیان
پراکنش ماهی زنگول
ترسیم: جولاده رودبار و همکاران
ماهی زنگول ماهی زنگول ماهی زنگول
ترسیمی از از ماهی زنگول ماهی زنگول، رود علاء دندان حلقی ماهی زنگول
ماهی زنگول ماهی زنگول ماهی زنگول
نمای روبرو از ماهی زنگول نمای زیر سر ماهی زنگول ماهی زنگول
ماهی زنگول ماهی زنگول ماهی زنگول
نمای جانبی سر ماهی زنگول ناحیه زیر سر و سینه ماهی زنگول رود فهلیان، زیستگاه ماهی زنگول
عکس: کوچیتا
فیلم‌هایی از ماهی زنگول
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان