تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی گل‌چراغ مکران
( Garra roseae )
 
ماهی گل‌چراغ مکران

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه ماهی گل‌چراغ مکران

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Garra roseae Mousavi-Sabet, Saemi-Komsari, Doadrio and Freyhof 2019
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی گل‌چراغ مکران
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Carps)
Subfamily: Labeoninae
Genus: Garra (جنس: سنگ‌لیس‌ها)
Species: Garra roseae (گونه: ماهی گل‌چراغ مکران)

:: نام انگلیسی: Makran Garra -
• سایر زبان‌ها: » -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Garra: از اسم هندی گرفته شده است. / roseae رز، نام فرزند نویسندهء اول

■ کشورهای محل زندگی ماهی گل‌چراغ مکران

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی گل‌چراغ مکران

• بومی انحصاری در ایران حوضه آبریز مکران، رودخانه تنگ سرحه

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی گل‌چراغ مکران
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
این گونه از یک چشمهء کم‌عمق با جریان آرام در ارتفاع 1116 متری برداشته شده است. طول این رود 70 کیلومتر است.
مختصات جغرافیایی: 26°شمالی و 59°شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی گل‌چراغ مکران

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 6-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-12 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی 11-13 عدد | خط جانبی دارای 42-58 فلس | فاقد سبیلک | دهان دارای عضو چسبنده | در بخش پیش بالهء پشتی دارای 24-30 فلس | دور ساقه دمی 20-24 فلس دارد | رنگ ماهی زنده زمینهء نقره‌ای داشته و باله‌ها شفاف با خال‌های سیاه هستند. رنگ سر خاکستری و فلس پهلوها و پشت نیز خاکستری، سفیدفام یا خاکستری کمرنگ هستند و شکم روشنتر است. مردمک چشم به رنگ نارنجی نقره‌ای با نقاط خاکستری است. | ناحیه سینه‌ای فاقد فلس و شکم دارای فلس است. | بالای خط جانبی 7-9 ردیف و زیر خط جانبی 6-7 ردیف فلس دارد. | پوزه گرد بدون برجستگی خاص | سر کوچک |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 51 میلیمتر است.
• طول عمر: -.
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل ماهی گل‌چراغ مکران

-

■ صید ماهی گل‌چراغ مکران

صید تجاری ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی گل‌چراغ مکران

دارای ارزش اکولوژیک و زیبایی است.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی گل‌چراغ مکران

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است پیشنهاد شده .
در محل کشف این گونه، آلودگی‌های روستاها دیده شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی گل‌چراغ مکران

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی گل‌چراغ مکران:

ماهی گل‌چراغ مکران ماهی گل‌چراغ مکران پراکنش ماهی گل‌چراغ شکم‌برهنه
ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
پراکنش ماهی گل‌چراغ مکران
جولاده-رودبار و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران ماهی گل‌چراغ مکران ماهی گل‌چراغ مکران
ماهی گل‌چراغ مکران از سه نما
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران، سه نما از سر
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران ماهی گل‌چراغ مکران ماهی گل‌چراغ مکران
نمای جانبی ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ناحیه پشت ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ناحیه شکم ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
ماهی گل‌چراغ مکران
تنگ سرحه، زیستگاه ماهی گل‌چراغ مکران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
فیلم‌هایی از ماهی گل‌چراغ مکران
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر


گونه Garra amirhosseini : ماهی گل‌چراغ امیرحسین
گونه Garra rufa : سنگ‌لیس معمولی یا دکترماهی