تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
جویبارماهی آلتا
( Paraschistura alta )
 
جویبارماهی آلتا


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه جویبارماهی آلتا

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura alta (Nalbant & Bianco, 1998)j

:: نام فارسی و محلی ایران: جویبارماهی آلتا، سگ‌ماهی هیرمند، لوچ هیرمند
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura alta (گونه: جویبارماهی آلتا)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Helmand loach
• سایر زبان‌ها: چک » Mřenka vysokotělá
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Schistura baluchiorum, Schistura alta
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura +

■ کشورهای محل زندگی جویبارماهی آلتا

:: بومی در ایران و نیز:
افغانستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش جویبارماهی آلتا

:: در ایران: حوضه آبریز سیستان، در رود هیرمند و چاه‌نیمه‌ها
در افغانستان، منطقه کجکی رود هلمند.

■ ویژگی‌های زیستگاه جویبارماهی آلتا

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک جویبارماهی آلتا

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 1 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص است و به پایه باله پشتی می‌رسد (در بعضی منابع کامل عنوان شده) | سطح ساقه دمی و پهلوها پوشیده از فلس | فاقد ساختار دندانی | دارای شیار زیرچشمی | بدن باریک با سر بزرگ و فشرده | ساقه دمی از طرفین فشرده و کوتاه | کیل چربی پشتی روی ساقه دمی کوتاه است | باله دمی دوشاخه، با لوب‌های نوک تیز و معمولا لوب بالایی بزرگتر است. | فلس‌ها کوچک و گرد، بسیار فرورفته | استخوان پیش‌وومر میخی‌شکل | دارای 2 استخوان قاعده آبششی | دارای 6 عدد هیپورال | کیسه شنا مشبک |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.3 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل جویبارماهی آلتا

-

■ صید جویبارماهی آلتا

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی جویبارماهی آلتا

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر جویبارماهی آلتا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما اطلاعات اندکی در مورد گسترش این گونه و اندازهء جمعیت آن وجود دارد، از این رو برای آن وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) پیشنهاد شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های جویبارماهی آلتا
-

تصاویر و فیلم‌ از جویبارماهی آلتا:

جویبارماهی آلتا جویبارماهی آلتا جویبارماهی آلتا
جویبارماهی آلتا
عکس: جولاده رودبار و همکاران
جویبارماهی آلتا
عکس: نوروزی و همکاران
پراکنش جویبارماهی آلتا در ایران
جویبارماهی آلتا جویبارماهی آلتا جویبارماهی آلتا
ترسیمی از جویبارماهی آلتا
استخوان دم جویبارماهی آلتا
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی استخوان جویبارماهی آلتا
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura prashari : سگ‌ماهی پراشار
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان