تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی سنگ‌لیس سیستانی
( Tariqilabeo adiscus )
 
ماهی سنگ‌لیس سیستانی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه ماهی سنگ‌لیس سیستانی

»» سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Tariqilabeo adiscus (Annandale, 1919)j

■ نام فارسی و محلی ایران: ماهی سنگ‌لیس سیستانی،
• اسامی محلی:

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Labeoninae
Tribe: Garrini
Genus: Tariqilabeo
Species: Tariqilabeo adiscus (گونه: ماهی سنگ‌لیس سیستانی)

:: نام انگلیسی : Sistan Latia
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gonorhynchus adiscus, Crossocheilus adiscus,
:: ریشه لغوی:

■ کشورهای محل زندگی ماهی سنگ‌لیس سیستانی

• گزارش‌شده از آب‌های ایران، و نیز:
افغانستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی سنگ‌لیس سیستانی

• در ایران، حوضهء آبریز سیستان، رود هیرمند، رود زهک، چاه‌نیمه‌ها
• سایر کشورها: حوضهء آبریز سیستان، منطقه مرزی ایران و افغانستان

■ مشخصات زیستگاه ماهی سنگ‌لیس سیستانی

ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر. مهاجر در رودخانه
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی سنگ‌لیس سیستانی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-15 شعاع نرم | باله شکمی دارای 9-10 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی برابر 19-22 عدد | خط جانبی دارای 34-38 فلس | تعداد مهره‌ها 35-36 عدد | معمولا با دو جفت سبیلک بلند. | بین مخرج و باله مخرجی 3-5 فلس دارد.
• اندازه:-
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل ماهی سنگ‌لیس سیستانی

-

■ صیدماهی ماهی سنگ‌لیس سیستانی

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی سنگ‌لیس سیستانی

دارای ارزش صید

وضعیت ذخایر ماهی سنگ‌لیس سیستانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) پیشنهاد شده است. جمعیت این ماهی گسترش زیادداشته و خطر جدی جمعیت آنرا تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سنگ‌لیس سیستانی
-

○ تصاویر و فیلم‌ از ماهی ماهی سنگ‌لیس سیستانی:

ماهی سنگ‌لیس سیستانی ماهی سنگ‌لیس سیستانی ماهی سنگ‌لیس سیستانی
ماهی سنگ‌لیس سیستانی
جولاده رودبار و همکاران
ماهی سنگ‌لیس سیستانی
عکس: موسوی ثابت
پراکنش ماهی سنگ‌لیس سیستانی

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Schizocypris brucei : ماهی انجک، قزل برفی وزیرستان