تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سفره‌ماهی سربزرگ
(Aetobatus flagellum)
 
سفره‌ماهی سربزرگ


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سفره‌ماهیان عقابی آرام گونه سفره‌ماهی سربزرگ

◄ خانوادهء سفره‌ماهیان عقابی آرام، در سال‌های اخیر از جدا شدن جنس Aetobatus از خانواده رامک‌ماهیان (Myliobatidae) ایجاد شده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Aetobatus flagellum (Bloch & Schneider, 1801)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سفره‌ماهی سربزرگ، رامک‌ماهی قهوه‌ای
• اسامی محلی »

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Chondrichthyes (رده: غضروف‌ماهیان)
Subclass: Elasmobranchii (زیررده: نرم‌آبشش‌داران)
Superorder: Batoidea (بالاراسته: پرتوماهی)
Order: Myliobatiformes (راسته: لقمه‌ماهی‌سانان)
Superfamily: Dasyatoidea
Family: Aetobatidae (خانواده: سفره‌ماهیان عقابی آرام) (En: Pacific Eagle rays)
این خانواده در سال‌های اخیر از خانواده رامک‌ماهیان (Myliobatinae) جدا شده است.
Genus: Aetobatus
Species: Aetobatus flagellum (گونه: سفره‌ماهی سربزرگ)

:: نام انگلیسی: Longheaded eagle ray و نیز: Plain eagleray
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Raja flagellum
:: ریشه لغوی: Aetomylaeus: از واژه‌های aetos (یونانی)= عقاب + batis, batidos (یونانی) = سفره‌ماهی

■ کشورهای محل زندگی سفره‌ماهی سربزرگ
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
آسیا: هند، هنگ کنگ، چین، اندونزی، تایوان، ویتنام
آفریقا: سنگال

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سفره‌ماهی سربزرگ
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
اقیانوس اطلس، دریای شرق چین، اقینوس هند، دریای اندونزی، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای جنوبی چین

■ ویژگی‌های زیستگاه سفره‌ماهی سربزرگ
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. در بستر و دور از بستر زندگی می‌کند. چندمهاجرتی
ساکن آب‌های گرمسیری
ساکن آب‌های ساحلی. اغلب در آب‌های لب‌شور هم دیده می‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سفره‌ماهی سربزرگ

• شکل بدن: رنگ بدن یکدست قهوه‌ای یا قهوه‌ای سبزفام، در شکم سفید. بخش پشتی بدون نقطه و حلقه | لوب منقاری بلند، بویژه در نرهای بالغ، و کمی نوک تیز | دیسک اصلی بدن پهن و کوتاه، طول آن 55-70 درصد عرض دیسک است. | باله‌های سینه‌ای از زیر چشم به سر می‌تچسبند، حاشیهء خلفی کمی مقعر، بخش عقبی آزاد و گرد. | حفره اسپیراکل بزرگ | دهان درناحیه شکمی | پردهء بویایی بزرگ | دندان صفحه‌ای در یک ردیف منفرد،. دندان‌های پایینی مخروطی |
• اندازه: حداکثر عرض دیسک 72 سانتیمتر است. بیشترین وزن 13.9 کیلوگرم است. بیشترین طول کل 126 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا از جانوران کفزی.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. تحقیقات در ایران، نشان داده که خار دمی این گونه فاقد زهر است.
• سایر توضیحات: اطلاعاتی که از این گونه داریم کم است.

■ تولید مثل سفره‌ماهی سربزرگ

تخمگذار زنده زا، بدون جفت. جنین ابتدا توسط کیسه زرده و بعد از مواد مغذی بدن مادر با جذب غیر مستقیم از مایع جنینی غنی با مخاط، چربی یا پروتئین از طریق ساختارهای ویژه تغذیه می‌شود.
احتمالا مثل همه اعضای این خانواده، هماوری پایین دارد.

■ صید سفره‌ماهی سربزرگ

گاهی با تورهای ترال کفروب و تورهای گوشگیر ساحلی صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی سفره‌ماهی سربزرگ

سفره‌ماهی سربزرگ ارزش تجاری کمی دارد. با وجود مصرف خوراکی، به دلیل کمیاب بودن جایگان خاصی در صیادی ندارد.
قابل نگهداری در آکواریوم‌های عمومی.

وضعیت ذخایر سفره‌ماهی سربزرگ

در سیاههء قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "در معرض خطر" (EN) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سفره‌ماهی سربزرگ

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از سفره‌ماهی سربزرگ:

سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ
سفره‌ماهی سربزرگ
جنس ماده
سفره‌ماهی سربزرگ پراکنش سفره‌ماهی سربزرگ
سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ
ترسیمی از سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ
نر جوان
نمای نزدیک سر سفره‌ماهی سربزرگ
سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ سفره‌ماهی سربزرگ
سطح شکمی سفره‌ماهی سربزرگ خار دمی سفره‌ماهی سربزرگ صید سفره‌ماهی سربزرگ
فیلم‌هایی از سفره‌ماهی سربزرگ
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Aetobatidae: سفره‌ماهیان عقابی آرام

گونه Aetobatus narinari : سفره‌ماهی خالدار

گونه Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط