تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سوزن‌ماهی حلقه‌ای
(Dunckerocampus dactyliophorus)
 
سوزن‌ماهی حلقه‌ای


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سوزن‌ماهیان گونه سوزن‌ماهی حلقه‌ای

◄ حضور در آب‌های ایران قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Dunckerocampus dactyliophorus (Bleeker, 1853)j
:: نام فارسی و محلی ایران: سوزن‌ماهی حلقه‌ای، -
-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Syngnathiformes (راسته: سوزن‌ماهی‌سانان)
Family: Syngnathidae (خانواده: سوزن‌ماهیان) (En: Pipefishes and Seahorses)
Subfamily: Syngnathinae
Genus: Dunckerocampus
Species: Dunckerocampus dactyliophorus (گونه: سوزن‌ماهی حلقه‌ای)

:: نام انگلیسی: Ringed pipefish و نیز: Banded pipefish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Syngnathus dactyliophorus, Doryrhamphus dactyliophorus, Dunckerocampus dactyliophorus dactyliophorus, Acanthognathus caulleryi
:: ریشه لغوی: Dunckerocampus از واژه از نام دانکر، ماهی‌شناس + Kampe= تا

■ کشورهای محل زندگی سوزن‌ماهی حلقه‌ای
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)→[سوال‌برانگیز است و نیاز به بررسی بیشتر دارد] و کشورهای دیگر از جمله:
آسیا: چین، اندونزی، ژاپن، فیلیپین، تایوان، ویتنام
آفریقا: مصر، آفریقای جنوبی
اقیانوسیه: استرالیا، ساموآ، میکرونزی، نیو کالدونیا، پالائو، پاپوآ گینه نو، تونگا و...

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سوزن‌ماهی حلقه‌ای
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
دریای عرب، دیواره بزرگ مرجانی و دریای مرجان استرالیا، خلیج داوائو، اقیانوس هند، دریای اندونزی، خلیج کیمبی، خلیج لاگونوی، خلیج لانوزا، خلیج لینگاین، خلیج میلنه، فلات شمالشرق استرالیا، اقیانوس آرام، آب‌های پلی نزی، خلیج راگای، دریای سرخ، دریای جنوبی چین، دریای سولو-سلبز، خلیج تایاباس، دریای زرد ،دریاچه تال و...

■ ویژگی‌های زیستگاه سوزن‌ماهی حلقه‌ای
دریازی، نزدیک مرجان‌ها
در عمق 5 تا 56 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری.
بالغین ساکن حوضچه‌های جزر و مدی و بخش خارجی شیب‌های مرجانی. در غارهای زیرآبی و شکاف‌ها به سر می‌برند.
مختصات جغرافیایی: لز 33°شمای تا 26°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سوزن‌ماهی حلقه‌ای

• شکل بدن: باله پشتی داریا 20-26 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 4 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 18-22 شعاع نرم | بدن مارماهی‌سان | سطح مقطع بدن مثلثی | پیشانی کم و بیش صاف | دهان لوله‌ای و موقعیت آن انتهایی است | معمولا دارای یک نوار رنگی تیره در طول سرپوش آبششی. دارای نوارهای راه راه قهوه‌ای/سرخ و سفید روی بدن است. دم قرمز است و لبه سفید با لکه مرکزی زرد یا سفید دارد.
• اندازه: حداکثر طول کل 19 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: از بیمهرگان کوچک تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. ممکن است بصورت تکی، جفتی یا در دسته‌های کوچک دیده شود.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سوزن‌ماهی حلقه‌ای

تخمگذار زنده‌زا است.
ماهی نر تخم‌ها را در کیسه مخصوص زیر دم حمل می‌کند.

■ صید سوزن‌ماهی حلقه‌ای

صیادی تجاری ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سوزن‌ماهی حلقه‌ای

فاقد ارزش صیادی است.
ماهی آکواریومی بوده و در اسارت قابل نگهداری است.

وضعیت ذخایر سوزن‌ماهی حلقه‌ای

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سوزن‌ماهی حلقه‌ای:

-

○ تصاویر و فیلم سوزن‌ماهی حلقه‌ای:

سوزن‌ماهی حلقه‌ای سوزن‌ماهی حلقه‌ای سوزن‌ماهی حلقه‌ای
سوزن‌ماهی حلقه‌ای پراکنش سوزن‌ماهی حلقه‌ای نقشه پراکنش سوزن‌ماهی حلقه‌ای
سوزن‌ماهی حلقه‌ای سوزن‌ماهی حلقه‌ای سوزن‌ماهی حلقه‌ای
سوزن‌ماهی حلقه‌ای سوزن‌ماهی حلقه‌ای حمل تخم توسط سوزن‌ماهی حلقه‌ای
فیلم‌هایی از سوزن‌ماهی حلقه‌ای
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Syngnathidae: سوزن‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Syngnathidae: سوزن‌ماهیان دریای خزر