تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
زمردماهی زرّین‌خط
(Halichoeres zeylonicus)
 
زمرّدماهی زرّین خط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده زمردماهیان گونه زمرّدماهی زرّین خط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Halichoeres zeylonicus (Bennett, 1833)
:: نام فارسی و محلی ایران: زمردماهی زرّین خط،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Labroidei (زیرراسته: زمردماهی‌واران)
Family: Labridae (خانواده: زمردماهیان) (En: Wrasses)
Subfamily: Corinae
Genus: Halichoeres
Species: Halichoeres zeylonicus (گونه: زمرّدماهی زرین‌خط)

:: نام انگلیسی: Goldstripe wrasse و نیز: Ceylon wrasse, Shoulder-spot wrasse, Sri Lankan wrasse
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: Julis zeylonicus, Halichoeres bimaculatus, Julis girardi, Halichoeres girardi
:: ریشه لغوی: Halichoeres از واژه als, alis (یونانی) = نمک + choiros (یونانی)= خوک

■ کشورهای محل زندگی زمردماهی زرّین‌خط
• فهرست‌شده در ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر از جمله:
آسیا: بحرین، هند، اندونزی، ژاپن، ویت، مالدیو، عمان، فیلیپین، قطر، عربستان، سریلانکا، امارات
آفریقا: اریتره، موریس، موزامبیک
اقیانوسیه: استرالیا، نیوکالدونیا، ساموآ

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده زمردماهی زرّین‌خط
بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای آندامان، اقیانوس هند، دریای اندونزی، فلات شمالشرق استرالیا، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای سمر، خلیج سوگود

■ ویژگی‌های زیستگاه زمردماهی زرّین‌خط
دریازی، مجاور صخره‌های مرجانی.
در عمق 10 تا 40 متری مشاهده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری.
ساکن نواحی وسیع آبسنگ‌های رو به دریا، با بستر شن و قلوه‌سنگ.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک زمردماهی زرّین‌خط

• شکل بدن: بالهء پشتی مجموعا دارای 9 شعاع سخت و 11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 11 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 13 شعاع نرم | رنگ بدن ماهی ماده، خاکستری‌آبی روشن در ناحیه پشت و سفید در ناحیه شکمی، همراه یک نوار نارنجی از بالای پوزه تا بالای پایهء بالهء دمی که در این ناحیه ممکن است یک لکه سیاه داشته باشد | ماهی نر در ناحیه سر و بخش قدامی بدن، به رنگ سبزآبی و همراه با نقاط و نوارهای نامنظم صورتی. رنگ نوار طولی بدن نارنجی-زرد با حاشیه آبی. یک خال با لبهء آبی در بخش بالایی پایه باله سینه‌ای و دو یا تعداد بیشتری نقاط مشابه جلوی ساقهء دمی و بالای نوار طولی
• اندازه: حداکثر طول کل 20 سانتیمتر است.
• طول عمر:
-
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. معمولا بصورت گروهی از ماهیان ماده با یک نری که در اطراف تردد می‌کند حرکت می‌نمایند.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل زمردماهی زرّین‌خط

تخم‌گذار. جفت‌ها مجزا

■ صید زمردماهی زرّین‌خط

 

■ ارزش‌های اقتصادی زمردماهی زرّین‌خط

به عنوان گونه آکواریومی مطرح است.

وضعیت ذخایر زمردماهی زرّین‌خط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های زمردماهی زرّین‌خط


○ تصاویر و فیلم از زمردماهی زرّین‌خط:

زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط پراکنش زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط
ترسیمی از زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط
مقایسه سه زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط، تغییر رنگ یک ماهی، زنده و مرده
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
زمردماهی زرّین‌خط
فیلم‌هایی از زمردماهی زرّین‌خط
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Labridae : زمردماهیان

گونه Halichoeres stigmaticus : زمردماهی لکه‌نعلی
گونه Halichoeres nigrescens : زمردماهی باله‌حبابی
گونه Halichoeres leptotaenia : زمردماهی خط‌نازک
گونه Halichoeres marginatus: زمردماهی سیاه

گونه Suezichthys gracilis: زمرد‌ماهی باریک