تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
نیم‌منقار نوک‌زرد
(Hemiramphus marginatus )
 
نیم‌منقار نوک‌زرد


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده نیم‌منقار‌ماهیان گونه نیم‌منقار نوک‌زرد

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Hemiramphus marginatus (Forsskål, 1775)j

:: نام فارسی و محلی ایران:
نیم‌منقار نوک‌زرد،
-

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Beloniformes (راسته: منقارماهی‌سانان)
Superfamily: Exocoetoidea
Family: Hemiramphidae (خانواده: نیم‌منقارماهیان) (En: Halfbeaks)
Genus: Hemiramphus
Species: Hemiramphus marginatus (گونه: نیم‌منقار نوک‌زرد)

:: نام انگلیسی:
Yellowtip halfbeak و نیز: Barred halfbeak
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: ابو منکر، سیلس
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Esox marginatus
:: ریشه لغوی: Hemiramphus : از واژه‌های Hemi (یونانی)= نیم + rhamphos (یونانی)= نوک

■ کشورهای محل زندگی ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
• فهرست‌شده در ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر از جمله:
آسیا: بحرین، فلسطین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات
آفریقا: موریس
احتمالا در مالدیو، تایلند، ویتنام

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
بومی خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای شرق چین، دریای جنوبی چین، اقیانوس هند، اقیانوس آرام، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
دریازی، پلاژیک-نریتیک (کف و سایر قسمت‌های دریا)
ساکن نواحی گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 26 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) 26 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 52-52 است.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

لاروها مارماهی‌سان، آرواره پایینی بیرون‌زده.

■ صید ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

-

⧠ وضعیت ذخایر ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "ارزیابی نشده" دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد

انگل‌های جورپا و پاروپا در این گونه از هندوستان گزارش شده است.

○ تصاویر و فیلم از ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد:

نیم منقار نوک زرد نیم منقار نوک زرد نیم منقار نوک زرد
ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد پراکنش ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
نیم منقار نوک زرد نیم منقار نوک زرد نیم منقار نوک زرد
ترسیمی از ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
نیم منقار نوک زرد    
ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد، آلوده به انگل    
فیلم‌هایی از ماهی نیم‌منقار نوک‌زرد
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Hemiramphidae, نیم‌منقارماهیان

گونه Hemiramphus archipelagicus: نیم‌منقار جهنده
گونه Hemiramphus far: نیم‌منقار سیاه‌خط

گونه Rhynchorhamphus georgii, نیم‌منقار پوزه‌دراز