تماس با ما درباره ما منابع سایت ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ماهیان آب های داخلی ماهی های دریای خزر  
 
صفحه آرشیو سوالات کنکور شیلات، زیست شناسی دریا و رشته های علوم دریایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی.
نمونه سوالات آزمون های دانشگاه و کنکور ارشد و دکتری شیلات، زیست شناسی دریا و سایر علوم دریایی و آزمون های استخدامی
               
مجلات شیلاتی   کتاب   آزمون ها   جزوه  
        ↓      
 
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری
سال: 1394
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.8 MB
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری فرآورده‌های شیلاتی
سال: 1393
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 550 KB
سوالات آزمون دکتری:
فرآوری محصولات شیلاتی
سال: 1392
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.5 MB
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری
سال: 1394
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.3 MB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1393
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 450 KB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1392
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1393
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 520 KB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1394
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.8 MB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1391
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون دکتری:
فرآوری محصولات شیلاتی
سال: 1391
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.5 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1391
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1392
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری، صید
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری
سال: 1393
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 587 KB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری
سال: 1394
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.7 MB
سوالات آزمون دکتری:
بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی اکولوژی و ماهی‌شناسی، شناخت منابع آبی، مدیریت اکوسیستم‌ها
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی اکولوژی و ماهی‌شناسی، شناخت منابع آبی، مدیریت اکوسیستم‌ها
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری، صید
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.7 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا + پاسخ تشریحی
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا + پاسخ تشریحی
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا، بوم‌شناسی دریا+ پاسخ تشریحی
سال: 1393
سراسری.
100 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 600 KB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1391
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1392
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1393
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.7 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1388
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1389
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1390
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 5.7 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1385
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1386
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1387
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 4.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1382
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1383
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1384
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1391
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 750 KB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1390
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1389
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1394
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.75 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1393
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.16 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1392
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 700 KB
   
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1395
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 2 MB
   
سوالات آزمون ادواری سازمان نظام مهندسی :
مهندسی شیلات
سال: 1388
آزمونهای ادواری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دارای 100 سوال بدون دسته‌بندی.
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 550 KB
 
 
 
در حال تکمیل