تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده شالیزارماهیان
(Adrianichthyidae)
 

»» خانواده شالیزارماهیان، متعلق به راسته منقارماهی‌سانان (Beloniformes) است.

 

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Ricefishes

نام فارسی: شالیزارماهیان

Adrianichthyidae

• ویژگی‌های زیستی و شیلاتی خانواده شالیزارماهیان:

  • ساکن هند و ژاپن تا اندونزی و استرالیا.
  • خط جانبی و استخوان پوزه ندارد.
  • در آب شیرین و لب‌شور زندگی می‌کند.
  • سه زیرخانواده دارد.

 

 

• جنس: از این خانواده، در صورت قطعیت وجود، یک جنس وارداتی و بیگانه در آب‌های داخلی ایران زندگی می‌کند:

  • 1. Oryzias

 

پراکنش:

-

 

گونه: یک گونه بیگانه از جنس فوق، در آب‌های ایران به شرح جدول زیر در منابع قدیمی فهرست شده است، اما قطعی نیست.
برای دریافت اطلاعات دقیق، روی آن کلیک کنید↓

Oryzias latipes
برنج‌ماهی ژاپنی، مداکا