تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده شگ‌ماهیان
(Clupeidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده شگ‌ماهیان (Clupeidae)

»» خانواده شگ‌ماهیان متعلق به راسته شگ‌ماهی‌سانان (Clupeiformes) هستند.

ریشه لغوی: clupea (لاتین)= ماهی ساردین ، برگرفته از Clupeus= سپر + Odous (یونانی)= دندان

نام انگلیسی: Herrings, shads, sardines, menhadens

نام فارسی: شگ‌ماهیان، ساردین‌ماهیان

Clupeidae

:: این خانواده به دلیل داشتن گونه هایی در دریای خزر و نیز آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، در این بخشهای سایت نیز مورداشاره قرار گرفته اند.

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شگ‌ماهیان:

 • اکثر ماهیان این خانواده فاقد خط جانبی هستند ولی در جنس Alosa در اطراف سر سیستم کانال جانبی وجود دارد.
 • 52 جنس و 188 گونه در جهان دارند.
 • شکم این ماهیان یا از طرفین برآمده و یا اینکه فشرده است.
 • ماهیانی که شکم آن‌ها فشرده است، اغلب دارای فلس‌های کیلی شکل هسند، در ماهیان دریای خزر بدن پوشیده از فلس‌های دایره‌ای است.
 • باله دمی دارای فرورفتگی یا شکاف است.
 • دهان زیرین، زبرین یا انتهایی
 • دندان کوچک، یا فاقد دندان
 • معمولا دارای صفحات استخوانی(Scute)
 • معمولا واجد 5-10 شعاع آبششی
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی

• پراکنش شگ‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران:

درآب‌های داخلی، پراکنش این خانواده در حوضه رودخانه کارون و رودخانه‌های حوضه دریای خزر است.

• جنس‌ها:

از خانواده شگ‌ماهیان، 3 جنس در آب‌های داخلی شمال و جنوب ایران دیده شده است:

 • 1. Alosa: شاه‌ماهی رودخانه
 • 2. Clupeonella
 • 3. Tenualosa

 

• گونه‌های شگ‌ماهیان آب‌های داخلی ایران:

پنج گونه از این خانواده در آب‌های داخلی ایران به شرح جدول زیر گزارش شده‌اند.
◄ جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از هر گونه، روی نام آن کلیک کنید↓

1. Alosa braschnikowii
شگ‌ماهی براشنی‌کووی
2. Alosa caspia
شگ‌ماهی دریای خزر، پوزانک
3. Alosa immaculata
شگ‌ماهی پشت‌سیاه
4. Alosa kessleri
شگ‌ماهی مهاجر
5. Alosa saposchnikowii شگ‌ماهی چشم‌درشت 6. Alosa sphaerocephala
شگ‌ماهی آگراخان
7. Clupeonella cultriventris
کیلکای معمولی
8. Tenualosa ilisha
ماهی صبور
 
.:::. در زیر تصاویر تعدادی از گونه‌های خانواده شگ‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را می‌بینید:
Alosa aestivalis >> شگ ماهی پشت آبی Brevoortia aurea >> شگ ماهی برزیلی Chirocentrodon bleekerianus >> هرینگ سگ دندان
Alosa aestivalis >> شگ‌ماهی پشت آبی Brevoortia aurea >> شگ‌ماهی برزیلی Chirocentrodon bleekerianus >> هرینگ سگ دندان
Clupea harengus >> ماهی هرینگ اطلس Clupeoides borneensis >> شاه ماهی رودخانه ای بورنئ Dorosoma cepedianum >> شگ ماهی سنگدانی
Clupea harengus >> ماهی هرینگ اطلس Clupeoides borneensis >> شاه ماهی رودخانه ای بورنئو Dorosoma cepedianum >> شگ‌ماهی سنگدانی