تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده دانیوها
(Danionidae)
 

■ مشخصات کلی خانوادهء دانیوها (Danionidae):

»» خانواده دانیوها، متعلق به راسته کپورماهی‌سانان (Cypriniformes) هستند.


ریشه لغوی: از واژه بنگالی dhani، نام نوعی ماهی کوچک

نام انگلیسی: Danios

نام فارسی: دانیوها

Danionidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده دانیوها، Danionidae:

  • دارای 39 جنس و 363 گونه در جهان.
  • اعضای این خانواده، ساکن آب‌های شیرین یا لب‌شور هستند.
  • تخمگذار

 

• پراکنش دانیوها در ایران:

حوضه‌های آبریز دجله، کر، پرسیس، ماشکید، سرباز و...

• جنس‌های دانیوها:

در آب‌های داخلی ایران دو جنس از این خانواده شناسایی گردیده است:

  • 1. Barilius
  • 2. Cabdio

• گونه‌های دانیوها ایران:

2 گونه از جنس‌های فوق، در آب‌های داخلی ایران به شرح جدول زیر گزارش شده است:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓

1. Barilius mesopotamicus
قنات‌ماهی میان‌رودان
2. Cabdio morar
ماهی واسپی، موراری
.::. در ادامه، تصاویر تعدادی از گونه های خانواده دانیوها در نقاط مختلف جهان را می‌بینید:
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus
Cyprinodon alvarezi >> زمین کن بولیوی Cyprinodon variegatus variegatus Floridichthys carpio >> ماهی جویباری خال طلایی
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis
Jordanella floridae >> پرچم ماهی Megupsilon aporus >> زمین کن کاتارینا Orestias ascotanensis