تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده اشلمبوماهیان
(Heteropneustidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده خانواده اشلمبو ماهیان یا گربه‌ماهیان کیسه‌دار (Heteropneustidae):

»» خانواده اشلمبو ماهیان یا گربه‌ماهیان کیسه‌دار، به راسته گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: heteros(یونانی) =دیگر + pneo (یونانی)= تنفس

نام انگلیسی: Airsac catfishes

نام فارسی: اشلمبوماهیان، گربه‌ماهیان کیسه‌دار

Heteropneustidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اشلمبو ماهیان، Heteropneustidae:

  • بدن دراز و فشرده
  • سر بسیار پهن
  • چهار جفت سبیلک
  • دارای کیسه هوایی کشیده با عملکردی شبیه شش.
  • باله دمی کوچک بدون خار
  • فاقد باله چربی، یا باله چربی بسیار تحلیل رفته.
  • باله سینه‌ای مجهز به غدد مترشحه مواد سمی خطرناک برای انسان.
  • اغلب ساکن آب شیرین.

• پراکنش:

به شکل مصنوعی به حوضه رودخانه کارون وارد شده است.

• جنس: یک جنس از این خانواده در آب‌های ایران گزارش شده است:

  • 1. Heteropneustes

 

• گونه: جنس فوق در آب‌های ایران دارای یک گونه زیر است. با کلیک روی نام آن به صفحهء اطلاعات آن بروید↓

1.Heteropneustes fossilis
گربه‌ماهی نیش‌زن، دوده
 


..::.. تصاویر گونه‌هایی از خانواده Heteropneustidae در نقاط مختلف جهان را در ادامه میبینید:Heteropneustes fossilis >> اشلمبو، گربه ماهی گزنده Heteropneustes kemratensis Heteropneustes microps
Heteropneustes fossilis >> اشلمبو، گربه ماهی گزنده Heteropneustes kemratensis Heteropneustes microps