تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده مارماهیان خاردار آب شیرین
(Mastacembelidae)
 


»»
خانواده مارماهیان خاردار آب شیرین، به راسته مارماهی‌سانان باتلاقی (Synbranchiformes) تعلق دارد.(بعضی منابع قدیمی: Perciformes).

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Spiny eels

نام فارسی: مارماهیان خاردار آب شیرین

Mastacembelidae

 

• خصوصیات کلی خانواده مارماهیان خاردار آب شیرین:

 • دارای 3 جنس و 86 گونه در آب‌های جهان.
 • معمولا ساکن مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری
 • دارای 9 تا 42 خار جداگانه.
 • معمولا 2 تا 3 خار در باله مخرجی همراه با 30 تا 130 شعاع نرم
 • دارای زوائد دهانی گوشتی
 • فلس‌های ریز
 • فاقد استخوان Basisphenoid
 • حدود 66 تا 110 مهره
 • حداکثر طول گونه‌های این خانواده 90 سانتیمتر است.
 • بعضی گونه‌ها لانه‌سازی می‌کنند.
 • در بعضی نقاط جهان، ماهیان خوراکی مرغوبی محسوب می‌شوند.

 

• پراکنش:

پراکنش تنها گونه این خانواده در ایران، منحصر به حوضه رودخانه های کارون، کور و حوضه آبریز خلیج است.

 

• جنس و گونه:

در آب‌های داخلی ایران، یک جنس و گونه از آن دیده می‌شود:

 • 1. Mastacembelus mastacembelus >> مارماهی، مارماهی خاردار، مارماهی خاردار

 

 

• گونه‌های مارماهیان خاردار آب شیرین ایران:

در آب‌های داخلی ایران، از جنس فوق یک گونه دیده می‌شود:

◄با کلیک روی نام گونه، به صفحه آن بروید↓


1. Mastacembelus mastacembelus
مارماهی خاردار
 
.:::. تصاویر زیر تعدادی از گونه‌های خانواده Mastacembelidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
 
Macrognathus pancalus >> مارماهی گزنده مخطط Macrognathus siamensis >> مارماهی طاووسی
Macrognathus pancalus >> مارماهی گزنده مخطط Macrognathus siamensis >> مارماهی طاووسی  
Mastacembelus favus >> مارماهی نقش چرخی Mastacembelus moorii Mastacembelus plagiostomus
Mastacembelus favus >> مارماهی نقش چرخی Mastacembelus moorii Mastacembelus plagiostomus