تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماهیان آب‌های داخلی
خانواده رنگین‌ماهیان
(Poeciliidae)

 

»» خانواده رنگین‌ماهیان، گامبوزیاماهیان یا کپورماهیان دنداندار زنده‌زا، متعلق به راسته کپورماهی‌سانان‌دنداندار (Cyprinodontiformes) هستند.
در بعضی منابع قدیمی‌تر این خانواده جزو راسته Atheriniformes طبقه بندی شده‌اند (عبدلی، 1378).

:: به علت حضور ماهیان این خانواده در آب‌های دریای خزر و نیز سواحل جنوبی کشور، در این دو بخش نیز به این خانواده اشاره شده است.

Poeciliidae

ریشه لغوی: از واژه یونانی poikilos به معنی رنگارنگ

نام انگلیسی: Poeciliids

نام فارسی: رنگین‌ماهیان، گامبوزیاماهیان، کپورماهیان دندان‌دار زنده‌زا

 

» مشخصات کلی خانواده رنگین‌ماهیان:

 • سه شعاع مخرجی در ابتدای باله مخرجی غیر منشعب.
 • در ماهیان نر، شعاعهای جلویی باله مخرجی، کشیده شده و اندام تولید مثلی خارجی (Gonopodium) را شکل می‌دهد. در بعضی گونه‌ها وجودندارد.
 • دارای 29 جنس و 273 گونه در جهان
 • لقاح داخلی است. و زنده زا هستند.
 • ماهیان جوان در مرحله لاروی برهنه هستند.
 • دندان مخروطی و بصورت سه شاخی است.
 • این خانواده بومی آب شیرین است، اما گزارشاتی مبنی بر وجود آنها در آب‌های ساحلی برخی کشورها وجود دارد.
 • بعضی از گونه‌ها ماده‌زایی دارند و همه اعضا ماده هستند.
 • اغلب زیر 18 سانتیمتر طول دارند.

• پراکنش در ایران:

این ماهی ها به عنوان ماهی آکواریومی یا جهت مبارزه با بیماری مالاریا به ایران معرفی شده و در حال حاضر در اغلب آب‌های داخلی ایران پراکنش دارد.

 

• جنس:

در آب‌های داخلی ایران،3 جنس دیده شده است:

 • 1. Gambusia
 • 2. Poecilia
 • 3. Xiphophorus

• گونه:

◄ در آب‌های داخلی ایران چهار گونه از سه جنس فوق گزارش شده است که غیر بومی هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر گونه روی آن کلیک کنید:

1. Gambusia holbrooki
گامبوزیا
2. Poecilia latipinna
مولی بادبان باله
3. Poecilia reticulata
ماهی گوپی
4. Xiphophorus hellerii
دم‌شمشیری

 

::
:

 

.::. تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده رنگین‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:

Heterandria formosa Limia nigrofasciata >> لیمیای سیاه خط Poecilia reticulata >> گوپی
Heterandria formosa Limia nigrofasciata >> لیمیای سیاه خط Poecilia reticulata >> گوپی
Poecilia velifera >> مولی بادبان باله Poecilia wingei Xiphophorus hellerii >> دم شمشیری سبز
Poecilia velifera >> مولی بادبان باله Poecilia wingei Xiphophorus hellerii >> دم شمشیری سبز