تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده اسبله‌ماهیان
(Siluridae)
 

 

»» خانواده گربه‌ماهیان یا اسبله‌ماهیان، متعلق به راسته گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes) است.

:: به این خانواده در بخش ماهیان دریای خزر نیز اشاره شده است.

siluridae

ریشه لغوی: silurus در لاتین نام نوعی ماهی است.

نام انگلیسی: Sheatfishes

نام فارسی: اسبله ماهیان

 

• مشخصات کلی خانواده گربه‌ماهیان:

 • بدن کشیده و سینوسی شکل
 • غشاهای زیر آبششی آزاد
 • دارای دندان برروی فکین و اغلب برروی استخوان کامی
 • دو تا سه جفت سبیلک. سبیلک بالایی اغلب بزرگتر. در صورت داشتن سه جفت سبیلک، دو جفت آن در فک پایینی است.
 • باله پشتی کوچک و معمولا دارای حداکثر هفت شعاع. برخی گونه‌ها فاقد باله پشتی.
 • فاقد خار یا شعاع سخت در باله‌ها
 • فاقد باله چربی
 • باله شکمی کوچک، گاه فاقد باله شکمی
 • پایه باله مخرجی بسیار کشیده و بسته به گونه، دارای 41 تا 110 شعاع مخرجی است.
 • ساکن آب‌های شیرین و شور.
 • حداکثر طول تا پنج متر
 • ساکن اروپا و آسیا

 

• پراکنش خانواده Siluridae در آب‌های داخلی ایران:

رودخانه‌های منتهی به دریای خزر، رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه، حوضه رودخانه های تجن و کارون. رودخانه های استان کردستان.

 

• جنس و گونه:

در آب‌های داخلی ایران یک جنس از این خانواده دیده شده است:

 • 1. Silurus

و از جنس فوق، دو گونه زیر در ایران حضور دارند:

 

 

1. Silurus glanis
ماهی اسبله
2. Silurus triostegus
گربه ماهی بین النهرین

 

.:::. تصاویر زیر نشانگر بعضی گونه‌های خانواده Siluridae در نقاط مختلف دنیا است:

Ceratoglanis scleronema Kryptopterus macrocephalus >> گربه ماهی شیشه ای مخطط Ompok malabaricus >> گربه ماهی گوآ
Ceratoglanis scleronema Kryptopterus macrocephalus >> گربه ماهی شیشه ای مخطط Ompok malabaricus >> گربه ماهی گوآ
Phalacronotus parvanalis Pterocryptis taytayensis >> هیتو Wallago maculatus
Phalacronotus parvanalis Pterocryptis taytayensis >> هیتو Wallago maculatus