تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده گربه‌ماهیان تندآبه
(Sisoridae)
 

 

»» خانواده سیسوریدها یا گربه‌ماهیان تندآبه، جزو راسته گربه‌ماهی‌سانان یا اسبله ماهی سانان (Siluriformes) است.

Sisoridae

ریشه لغوی: sisorid, نام محلی ماهی به زبان بنگالی

نام انگلیسی: Sisorid Catfish

نام فارسی: سیسوریدها، گربه‌ماهیان تندآبه

 

مشخصات کلی خانواده گربه‌ماهیان تندآبه:

  • ساکن جنوب آسیا از ترکیه و سوریه تا جنوب چین و بورنئو.
  • دارای 25 جنس و 266 گونه در جهان.
  • ساکن آب‌های شیرین و لب‌شور. گونه دریایی ندارد.
  • دارای چهار جفت سبیلک (بجز جنس Sisor).
  • باله چربی بزرگ (در جنس Sisor تبدیل به یک خار کوچک شده است).
  • در بعضی گونه‌ها باله چربی به باله دمی چسبیده است.
  • باله دمی با پایه کوچک و همراه یا بدون شعاع‌های سخت.
  • بعضی گونه‌ها دارای اندامی جسبناک در ناحیه سینه‌ای.
  • اغلب گونه‌هایی کوچک هستند، اما در برخی گونه‌ها تا دو متر هم بزرگ می‌شوند.
  • اغلب ساکن آب‌های سریع کوهستانی هستند.

• پراکنش در ایران:

حوضه رودخانه های کارون، رودخانه خوش استان ایلام، حوضه آبریز رودخانه‌های منتهی به خلیج فارس در استان بوشهر.

• جنس‌های گربه‌ماهیان تندآبه در ایران:

یک جنس تندآبه ها در آب‌های داخلی ایران تا کنون شناسایی شده است:

1. Glyptothorax

 

• گونه‌های تندآبه در ایران:

از جنس فوق، در آب‌های ایران 10 گونه مشاهده شده است و یک گونه هم در ایران قطعی نیست، اما در نواحی بسیار نزدیک خارج از ایران مشاهده شده است.
با کلیک روی نام هریک، به صفحه مخصوص به آن خواهید رفت:

1. Glyptothorax alidaeii
گربه‌ماهی علی دایی
2. Glyptothorax armeniacus
گربه‌ماهی کوهستان ارمنی
3. Glyptothorax cous
گربه‌ماهی سوری
4.Glyptothorax galaxias
گربه‌ماهی کهکشانی
5. Glyptothorax hosseinpanahii
گربه‌ماهی حسین پناهی
6. Glyptothorax kurdistanicus
گربه‌ماهی کردستان
7. Glyptothorax pallens
گربه‌ماهی کمرنگ
8. Glyptothorax shapur
گربه‌ماهی شاپور
9. Glyptothorax silviae
گربه‌ماهی جنوبی
10. Glyptothorax steindachneri
گربه‌ماهی عراقی
(مشکوک)


• توجه:
حضور گونه مشکوک جدول بالا ، در ایران قطعی نیست.
.::. بعضی از گونه‌های این خانواده در نقاط مختلف جهان را در تصاویر زیر می بینید:

Bagarius suchus >> گربه ماهی کروکودیل Gagata gagata Pareuchiloglanis kamengensis
Bagarius suchus >> گربه‌ماهی کروکودیل Gagata gagata Pareuchiloglanis kamengensis