تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
map ماهیان آب‌های داخلی
خانواده سوزن‌ماهیان
(Syngnathidae)
side

 

»» خانواده سوزن‌ماهیان یا نی‌ماهیان (Syngnathidae) متعلق به راسته Syngnathiformes یا سوزن‌ماهی‌سانان است.

::: به این خانواده در بخش خانواده‌های دریای خزر هم اشاره شده است.

ریشه لغوی: syn, symphysis (یونانی) =با هم رشده کرده + gnathos (یونانی) = آرواره

نام انگلیسی: Pipefishes and Seahorses

نام فارسی: سوزن‌ماهیان، نی‌ماهیان

Syngnathidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوزن‌ماهیان:

 • بدن کشیده و در ردیف حلقه های استخوانی احاطه شده است.
 • دارای یک باله پشتی، معمولا با 15 تا 60 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی خیلی کوچک و معمولا دارای 2 تا 6 شعاع است.
 • باله سینه‌ای معمولا 10 تا 23 شعاع دارد، افرادبالغ برخی گونه ها فاقد باله‌های پشتی، مخرجی و سینه‌ای هستند.
 • دارای باله شکمی. برخی گونه‌ها فاقد باله دمی.
 • منافذ آبششی بسیار کوچک هستند. آبشش‌ها کیسه‌ای‌شکل هستند.
 • دارای 1 تا 3 شعاع آبششی.
 • کلیه تنها در سمت راست بدن قرار گرفته و فاقد Glomerulus است.
 • جنس ماده تخم‌های خود را جهت مراقبت، در محفظه خاصی در سطح زیرین تنه یا دم ماهیان نر قرار می‌دهند.
 • اغلب ساکن آبهای شور هستند. اما برخی گونه های ساکن آبهای لب شور و شیرین نیز دارند.
 • بزرگترین گونه 60 سانتیمتر طول دارد.
 • اغلب از بیمهرگان بسیار ریز و با شیوه مکش به داخل دهانی لوله‌ای تغذیه می‌کنند.
 • کیسه هوا متصل به معده نیست.

 

• پراکنش سوزن‌ماهیان، Syngnathidae :

در کلیه بخش‌های جنوبی دریای خزر مشاهده شده است.

• جنس‌های سوزن‌ماهیان ایران در حوضه آبریز خزر:

در آب‌های داخلی ایران، تنها یک جنس از این خانواده گزارش شده است:

 • 1. Syngnathus

• گونه‌های سوزن‌ماهیان ایران:

این خانواده آب‌های داخلی ایران دارای یک گونه به شرح جدول زیر است.
◄ با کلیک روی نام گونه به صفحه آن بروید↓

 

1. Syngnathus abaster
نی‌ماهی، سوزن‌ماهی خزر
 
 .::. تصاویر بعضی گونه های خانواده Syngnathidae ساکن نقاط مختلف جهان را در ادامه می بینید:


Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته
Cosmocampus arctus arctus >> سوزن ماهی پوزه پهن Doryrhamphus aurolineatus Halicampus macrorhynchus >> سوزن ماهی آراسته