تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شیشه‌ماهیان
( Atherinidae )
 


■ مشخصات کلی خانواده شیشه‌ماهیان (Atherinidae):

»» خانواده شیشه‌ماهیان ، به راستهء گل‌آذین‌ماهی‌سانان (Atheriniformes) تعلق دارد.

» این خانواده بدلیل داشتن گونه‌هایی در دریای خزر و آب‌های داخلی ایران، در آن بخش‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

ریشه لغوی: از واژه atherina (یونانی)= نوعی ماهی

نام انگلیسی: Silversides

نام فارسی: شیشه‌ماهیان، گل‌آذین‌ماهیان، آترینکا ماهیان

Atherinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شیشه‌ماهیان ، Atherinidae:

 • ساکن آب‌های شور، شیرین و لب‌شور. از آب‌های گرمسیری تا معتدله
 • دارای 14 جنس و 71 گونه در سراس جهان که بیشتر آن‌ها ساکن آب شیرین هستند.
 • بدن دراز و کشیده
 • قسمت بالای سر فاقد فلس
 • باله‌های سینه‌ای در نیمه بالای بدن
 • دهان انتهایی
 • دارای دو باله پشتی با فاصله زیاد از از یکدیگر، اولی دارای یک خار منعطف و دومی فقط شعاع نرم دارد
 • فاقد خط جانبی
 • دارای نوار جانبی نقره فام در طرفین بدن
 • باله‌های شکمی معمولا در موقعیت شکمی
 • باله مخرجی با یک شعاع سخت
 • فلس‌ها نسبتا بزرگ و دارای 32 تا 60 مهره در ستون مهره‌ها.
 • اکثر گونه‌های این خانواده دریازی هستند و بزرگترین گونه حداکثر 60 سانتی متر است.
 • اغلب زئو پلانکتون خوار هستند.

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده شیشه‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

 • 1. Atherinomorus
 • 2. Hypoatherina

 

• گونه‌های شیشه‌ماهیان ایران در خلیج فارس و دریای عمان: این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، سه گونه به شرح جدول زیر دارد:

1. Atherinomorus lacunosus
شیشه‌ماهی نوارپهن
2. Atherinomorus pinguis شیشه‌ماهی نوارنازک 3. Hypoatherina temminckii
ماهی پهلونقره‌ای ساموآ

 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


شیشه‌ماهیان دریای خزر
شیشه‌ماهیان آب‌های داخلی ایران