تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده بزرگ‌گیتارماهیان
(Glaucostegidae)
 


• مشخصات کلی خانواده بزرگ‌گیتارماهیان (Glaucostegidae):

»» خانواده بزرگ‌گیتارماهیان متعلق به راسته سوس‌ماهی‌سانان پوزه‌بیلچه‌ای (Rhinopristiformes) است.

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Giant guitarfishes

نام فارسی: بزرگ‌گیتارماهیان

Glaucostegidae

توجه: گونه‌های سه خانوادهء Rhinidae, Rhinobatidae, Glaucostegidae , گاهی در منابع دچار اختلاط می‌شوند.

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده بزرگ‌گیتارماهیان:

 • دارای 1 جنس و 9 گونه در جهان
 • ساکن آب‌های شیرین، شور و لب‌شور جهان
 • ساکن مناطق اقیانوس هند و آرام، شرق اطلس شامل دریای مدیترانه
 • ساکن نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری
 • ساکن آب‌های قاره‌ای ساحلی و اطراف جزایر
 • ساکن نواحی بین جزر و مدی و بعضی گونه‌ها در آب شیرین و لب‌شور گزارش شده‌اند
 • اکثرا کف‌زی، معمولا روی بستر شنی و گلی نرم استراحت می‌کنند
 • دارای دیسک بدنی به شکل بیلچه هستند.
 • پوزه آنها معمولا بلند و نوک آن ممکن است محدب و یا نوک‌تیز باشد.
 • چشم‌ها کوچک و با فاصله زیاد از هم.
 • حفره اسپیراکل کوچک با 1 یا 2 چین، حفره بینی دراز و تا حدی زاویه‌دار.
 • پوست دارای دندانه‌های ریز با ردیفی از بخش خارمانند در میانهء بدن.
 • شناگران قوی
 • تغذیه بیشتر از بیمهرگان کفزی، شامل ماهیان کوچک کفزی
 • تخمگذار زنده‌زا هستند.

• جنس‌های بزرگ‌گیتارماهیان در ایران:

بزرگ‌گیتارماهیان در ایران و جهان تنها یک جنس دارند:

 • 1. Glaucostegus

• گونه‌های بزرگ‌گیتارماهیان در ایران:

از جنس فوق، دو گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایران گزارش شده‌اند.
◄ با کلیک روی نام گونه‌ها، اطلاعات بیشتر دریافت کنید↓1. Glaucostegus granulatus
گیتارماهی منقوط
2. Glaucostegus halavi
گیتارماهی حلاوی