تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده روده‌ماهیان
(Ophidiidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده روده‌ماهیان (Ophidiidae):

»» خانواده روده ماهیان، به راسته روده‌سانان (Ophidiiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: یونانی > ophis = مار

نام انگلیسی: Cusk-eels

نام فارسی: روده‌ماهیان

Ophidiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده روده‌ماهیان Ophidiidae:

 • دریازی و نیز آب‌های لب‌شور، از سواحل تا اعماق زیاد
 • پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته
 • دارای 49 جنس و 259 گونه در سطح جهان
 • باله پشتی برابر یا بزرگتر از باله مخرجی
 • مخرج و پایه باله مخرجی معمولا پشتِ نوک باله سینه‌ای
 • دارای فلس
 • بعضی گونه‌ها دارای یک یا چند خار روی سرپوش آبششی
 • دارای استخوان فوق فکی (سوپر ماگزیلاری)
 • لاروها فاقد وکسیلوم (ضمیمه بلند پشتی در بعضی لاروها)
 • گاهی فاقد باله شکمی
 • حداکثر طول بعضی گونه‌ها تا 2 متر
 • عمق‌زی ترین ماهی شناخته شده از این خانواده است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن
 • تخم‌گذار، بدون مراقبت از تخم‌ها

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان 2 جنس شناسایی شده دارد:

 • 1. Neobythites
 • 2. Brotula

 

• گونه‌های روده‌ماهیان ایران: دو گونه از دو جنس فوق در ایران به شرح جدول زیر شناسایی شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Neobythites steatiticus
روده‌ماهی مخطط
2. Brotula multibarbata
روده‌ماهی ریش‌بزی
تصاویر زیر برخی از گونه‌های خانواده Ophidiidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:

Lepophidium brevibarbe Monomitopus pallidus Ophidion barbatum
Lepophidium brevibarbe Monomitopus pallidus Ophidion barbatum