تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شب‌پره‌های دریایی
(Pegasidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شب‌پره‌های دریایی (Pegasidae):

»» خانواده شب‌پره‌های دریایی، به راستهء خارماهی‌سانان (Gasterosteiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه Pegasus (یونانی)= برگرفته از اساطیر یونانی، نام اسب بالدار پرسئوس

نام انگلیسی: Seamoths

نام فارسی: شب‌پره‌های دریایی

Pegasidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی شب‌پره‌های دریایی ،Pegasidae:

 • پراکنش در اغلب در آب‌های شور در منطقهء اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
 • دارای 2 جنس و 6 گونه در آب‌های جهان
 • بدن پهن و فشرده و شامل صفحات بدنی
 • دهان کوچک و بیرون‌زده و بدون دندان
 • پوزه کشیده و از ناحیه حفره‌های بینی پهن می‌شود
 • رشته‌های آبششی لوب‌مانند و زبر
 • سرپوش آبششی و زیرسرپوش بسیار کوچک، پیش‌سرپوش آبششی بسیار بزرگتر
 • باله‌های پشتی و مخرجی بسیار کوچک و فاقد شعاع سخت و معمولا با 5 شعاع نرم در هر کدام
 • باله سینه‌ای نسبتا بزرگ و افقی با 10-18 شعاع غیرمنشعب
 • فاقد کیسه شنا
 • دارای 19-22 مهره، شش تای اول مهره‌ها کشیده هستند
 • غذای این خانواده از زئوپلانکتون‌های کوچک ست
 • تخمریزی در آب‌های باز نزدیک سطح
 • حداکثر طول این خانواده 13 سانتیمتر است

 

■ پراکنش شب‌پره‌های دریایی در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده شب‌پره‌های دریایی در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Eurypegasus
 • 2. Pegasus

 

• گونه‌ها: خانواده شب‌پره‌های دریایی در ایران دو گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Eurypegasus draconis
اژدهاماهی کوچک
2. Pegasus volitans
شب‌پره‌ماهی دم‌دراز