تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
persian gulf and gulf of oman خلیج فارس و دریای عمان
خانواده راشگو‌ماهیان
(Polynemidae)
side


 

■ مشخصات کلی خانواده راشگوماهیان (Polynemidae):

»» خانواده راشگوماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی >> Polys=چندین + nema, nematos=رشته، تار

نام انگلیسی: Threadfins

نام فارسی: راشگو ماهیان

Polynemidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده راشگوماهیان، Polynemidae:

 • اغلب ساکن آب‌های شور و لب‌شور و بعضی نیز ساکن رودخانه‌ها هستند.
 • در آب‌های جهان دارای 8 جنس و 42 گونه است.
 • پراکنش در کلیه آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری.
 • بدن چهارگوش و در مقطع فشرده. سر مخروطی. پوزه مخروطی و کند.
 • دهان زیرین.
 • فکین دارای دندان‌های سوزنی‌شکل دسته‌ای هستند.
 • فلس‌ها شانه‌ای بوده و روی سر و سرپوش آبششی را نیز می‌پوشانند.
 • باله سینه ای دو بخشی است، بخش بالایی باله سینه‌ای دارای دارای شعاع‌هایی است. بخش پائینی باله سینه‌ای دارای 3 تا 7 شعاع بلند و آزاد است(در جنس Polistonemus تعداد آنها 14 یا 15 عدد است). این رشته های بلند حکم اندام لامسه برای ماهی را دارند.
 • باله پشتی دارای دو بخش سخت و نرم است که با هم فاصله دارند.
 • باله شکمی دارای یک خار و 5 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی دارای 2 تا 3 خار است.
 • باله دمی کاملا دو شاخه است.
 • تعداد مهره‌ها 24یا 25 عدد است.
 • حداکثر طول 180 سانتیمتر در گونه Eleutheronema tetradactylum
 • از مهره‌داران کفزی ساکن بسترهای گلی و شنی تغذیه می‌کند.
 • شناگران فعالی هستند. بعضی از گونه‌ها نزدیک آبسنگ‌ها زندگی می‌کنند.
 • احتمالا تخمریزی پلاژیک دارند.
 • مصرف غذایی دارند. گوشت آنها طعم مطبوعی داشته و جزو ماهیان اقتصادی هستند.
 • صید آنها با تور گردان ساحلی، تورگوشگیر ، ترال کفروب و گرگور امکان‌پذیر است.

 

 

■ پراکنش راشگوماهیان در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده راشگوماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Eleutheronema
 • 2. Polydactylus

• گونه‌های راشگوماهیان ایران: چهار گونه از دو جنس فوق به شرح جدول زیر در آب‌های ایران گزارش شده‌اند.
با کلیک روی نام گونه‌های داخل خانه‌های سیاه، می‌توانید اطلاعات دقیقتری از آن‌ها بدست بیاورید

1. Eleutheronema tetradactylum
راشگوی معمولی، راشگو چهار خط
2. Polydactylus persicus
راشگوی خال‌سیاه ایرانی
3. Polydactylus plebeius
راشگوی مخطط
4. Polydactylus sextarius
راشگوی شش‌خط
   

 

تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Polynemidae را خارج از آبهای ایران نشان می‌دهد:

Filimanus xanthonema >> راشگو زردرشته Galeoides decadactylus >> راشگوی Leptomelanosoma indicum >> راشگو هندی
Filimanus xanthonema >> راشگو زردرشته Galeoides decadactylus >> راشگوی
آفریقایی کوچک
Leptomelanosoma indicum >> راشگو هندی
Pentanemus quinquarius >> راشگوی سلطنتی Polydactylus approximans >> راشگوی آبی Polynemus aquilonaris >>راشگوی بهشتی شمالی
Pentanemus quinquarius >> راشگوی سلطنتی Polydactylus approximans >>
راشگوی آبی
Polynemus aquilonaris >>راشگوی بهشتی شمالی