تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گربه‌کوسه‌های پشت‌باله
(Proscylliidae)


■ مشخصات کلی خانواده گربه‌کوسه‌های پشت‌باله (Proscylliidae):

»» خانواده گربه‌کوسه‌های پشت‌باله ، به راستهء درنده‌کوسه‌سانان (Carcharhiniformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه pro (یونانی)= قبل، جلو + skylla (یونانی)= کوسه

نام انگلیسی: Finback catsharks

نام فارسی: گربه‌کوسه‌های پشت‌باله، گربه‌ماهی‌های پشت‌باله

Proscylliidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گربه‌کوسه‌های پشت‌باله ، Proscylliidae:

  • دریازی. پراکنش در نواحی مجزا در آب‌های گرمسیری و معتدل شمالغرب اقیانوس اطلس و غرب آرام و هند
  • دارای 3 جنس و 7 گونه در آب‌های جهان
  • کوسه‌های کوچک عمق‌زی
  • چشم‌های گربه‌مانند با پلک و توان پلک زدن
  • دندان‌های کوچک نوک‌تیز
  • دو باله پشتی کوچک بدون شعاع، ابتدای باله پشتی اول جلوتر از پایه باله شکمی
  • بیشتر گونه ها تخمگذار زنده زا هستند
  • غذای این کوسه‌های بی‌خطر، ماهیان کوچک و بی‌مهرگان هستند.

 

■ پراکنش گربه‌کوسه‌های پشت‌باله در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده گربه‌کوسه‌های پشت‌باله در آب‌های ایران شناسایی شده است:

  • 1.Eridacnis

 

• گونه‌ها: این خانواده در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:

1. Eridacnis radcliffei
گربه‌کوسه دم‌نواری کوتوله