تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده حلوا‌ماهیان
(Stromateidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده حلواماهیان (Stromateidae):

»» خانواده حلواماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: یونانی> Stromatos=روتختی، و نیز به یونانی Stromataios نام ماهی ای با بدن پهن و نقاط رنگی.

نام انگلیسی: Butterfishes, و fiatolas

نام فارسی: حلوا ماهیان

Stromateidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده حلواماهیان، Stromateidae:

 • ساکن مناطق ساحلی آمریکای شمالی و جنوبی، غرب آفریقا و آب‌های اقیانوس آرام و هند.
 • 3 جنس و 17 گونه در آب‌های جهان دارد.
 • بدن بیضی تا چهارگوش و در مقطع فشرده است.
 • سر کوچک و باله دمی بزرگ و عمیقا دو شاخه شده است.
 • دهانه‌های آبششی معمولا وسیع و دهان کوچک و میانی و مایل است.
 • بالغین فاقد باله شکمی هستند، اما کمربند شکمی دارند.
 • باله پشتی کشیده و بلند که قسمتهای خاردار و نرم آن متصل هستند. قسمت نرم گاهی در جلو بلندتر و داسی شکل است.
 • باله مخرجی معمولا دارای 2 تا 6 خار و 30 تا 50 شعاع نرم است.
 • باله سینه‌ای دراز و انتهای آن نوک‌تیز است.
 • مری دارای حفره‌هایی است که بوسیله پرزها و صفحاتی به هم متصلند.
 • پیش سرپوش آبششی تا حدی دندانه‌دار است و لبه های‌سرپوش آبششی کامل هستند.
 • فلس‌ها کوچک و از نوع دایره‌ای، سست و ریزنده بوده و روی بیشتر قسمت‌های سر را پوشانده‌اند.
 • خط جانبی موازی خط پشتی است.
 • در عمق 5 تا 100 متری آب‌های ساحلی و معمولا به همراه میگوهای بزرگ و گوازیم‌ماهیان دیده می‌شوند.
 • نمونه‌های بزرگ آن‌ها گوشت مرغوب و باارزشی دارند.
 • صید آن‌ها با تور ترال کفروب، تورهای گوشگیر ثابت و تورهای شناور امکانپذیر است.

 

 

■ پراکنش حلواماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از حلواماهیان گزارش شده است:

 • 1. Pampus > شامل یک گونه

 

 

 

گونه ها: یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر می باشد:
(توجه: ماهی حلوا سیاه ارتباطی با این خانواده ندارد).

:: با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات کامل آن گونه بروید:1. Pampus argenteus
حلوا سفید ، زبیدی
.::. تصاویر زیر بعضی از گونه های خانواده Stromateidae را در آب‌های خارج از ایران نشان می دهد:
Pampus chinensis >> حلوا ماهی Pampus minor >> حلوای کوچک جنوبی Peprilus medius >> حلوا ماهی اقیانوس آرام
Pampus chinensis >> حلوا ماهی
نقره ای چینی
Pampus minor >> حلوای کوچک جنوبی Peprilus medius >> حلوا ماهی اقیانوس آرام
Peprilus triacanthus >> حلوا ماهی آمریکایی Stromateus brasiliensis >> حلواماهی Stromateus stellatus >> حلوا ماهی ستاره دار
Peprilus triacanthus >> حلوا ماهی آمریکایی Stromateus brasiliensis >> حلواماهی
جنوب غرب اطلس
Stromateus stellatus >> حلوا ماهی ستاره دار