تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
  دریای خزر
شگ‌ماهی براشنی‌کووی
( Alosa braschnikowi )
 
شگ‌ماهی براشنی‌کووی

»» ماهیان دریای خزر ایران خانواده شگ‌ماهیان گونه شگ‌ماهی براشنی‌کووی

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)j
:: نام فارسی و محلی ایران: شگ‌ماهی براشنی‌کووی، شگ‌ماهی، زالون
• نام محلی: زالون

:: رده‌بندی کامل

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Alosinae (زیرخانواده: شاه‌ماهی‌های گودآبه)
Genus: Alosa (جنس: شاه‌ماهی رودخانه)
Species: Alosa braschnikowi (گونه: شگ‌ماهی براشنی‌کووی)


:: نام انگلیسی: Caspian marine shad و نیز Kura shad, Brazhnikov's shad
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Alosa braschnikowii, Alosa brashnikovi, Caspialosa brashnikovi
:: ریشه لغوی: Alosa از واژه alausa (لاتین)=نام یک ماهی که در متون قدیم به آن اشاره شده است+ لاتین> Halec: ترشی. همچنین واژه با ریشه ساکسون برای این دسته ماهیان است.

■ کشورهای محل زندگی شگ‌ماهی براشنی‌کووی
کشورهای حوضه دریای خزر.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شگ‌ماهی براشنی‌کووی
دریای خزر

■ ویژگی‌های زیستگاه شگ‌ماهی براشنی‌کووی
در قسمت‌های دریایی بوده و وارد رودخانه نمی‌شود.

مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

• شکل بدن: باله مخرجی داری 3 شعاع سخت و 18 شعاع نرم. | باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 15 شعاع نرم است | تعداد خارهای آبششی 23 تا 41 عدد | خارهای آبششی ضخیم و پراکنده و و اندازه آنها برابر یا کوتاهتر از رشت‌های آبششی است. | دندان‌های قوی | ارتفاع بدن 21 تا 24 درصد طول بدن | بدن از پهلو فشرده و حالت دوکی ندارد | قطر چشم ها 23 تا 24 درصد طول سر | باله سینه‌ای کوتاه است.
احتمالا دارای چندین زیر گونه در دریای خزر است.


• اندازه:
حداکثر طول استاندارد 50 سانتیمتر و متوسط آن 30 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: ماهی پرخوری است. از ماهیان کوچک نظیر شیشه‌ماهی (Atherina boyeri), گاوماهی‌ها (Neogobius spp), کیلکا‌ها (Clupeonella spp) و سخت‌پوستان تغذیه می‌کند. در سواحل شرقی گیلان، رژیم اصلی آن را کیلکا تشکیل می‌دهد.
• ژنتیک: ـ
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

تولید مثل شگ‌ماهی براشنی‌کووی

این گونه در سه سالگی بالغ شده، و در اواخر بهار تا اوایل تابستان در نزدیکی ساحل دریا تولیدمثل می‌کند. هماوری مطلق زیر گونه Alosa braschnikowi braschnikowi از شانزده هزار تا 178هزار عدد تخم متغیر است.

صید شگ‌ماهی براشنی‌کووی

بهره‌برداری زیادی از آن در ایران صورت نمیگیرد.

ارزش‌های اقتصادی شگ‌ماهی براشنی‌کووی

میزان ذخایر آن در بخش ایرانی دریای خزر کم بوده و مورد علاقه مردم نیز نمی‌باشد. از نظر جثه و میزان بیشتر از سایر جنس Alosa است.

وضعیت ذخایر شگ‌ماهی براشنی‌کووی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.
در ایران آمار تفکیکی ندارد.

تصاویر و فیلم‌ از شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی
عکس: عباسی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی
عکس: علوی یگانه/ قطبی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی    
شگ‌ماهی براشنی‌کووی    

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae: شگ‌ماهیان


گونه Alosa caspia: پوزانک دریای خزر
گونه Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر