تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
  دریای خزر
شگ‌ماهی براشنی‌کووی
( Alosa braschnikowi )
 
شگ‌ماهی براشنی‌کووی

»» ماهیان دریای خزر ایران خانواده شگ‌ماهیان گونه شگ‌ماهی براشنی‌کووی

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alosa braschnikowi (Borodin, 1904)j
:: نام فارسی و محلی ایران: شگ‌ماهی براشنی‌کووی، شگ‌ماهی، زالون
• نام محلی: زالون

:: رده‌بندی کامل

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Alosinae (زیرخانواده: شاه‌ماهی‌های گودآبه)
Genus: Alosa (جنس: شاه‌ماهی رودخانه)
Species: Alosa braschnikowi (گونه: شگ‌ماهی براشنی‌کووی)


:: نام انگلیسی: Caspian marine shad و نیز Kura shad, Brazhnikov's shad
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Alosa braschnikowii, Alosa brashnikovi, Caspialosa brashnikovi
:: ریشه لغوی: Alosa از واژه alausa (لاتین)=نام یک ماهی که در متون قدیم به آن اشاره شده است+ لاتین> Halec: ترشی. همچنین واژه با ریشه ساکسون برای این دسته ماهیان است.

■ کشورهای محل زندگی شگ‌ماهی براشنی‌کووی:
کشورهای حوضه دریای خزر.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شگ‌ماهی براشنی‌کووی:
دریای خزر

■ ویژگی‌های زیستگاه شگ‌ماهی براشنی‌کووی:
در قسمت‌های دریایی بوده و وارد رودخانه نمی‌شود.

مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

• شکل بدن: باله مخرجی داری 3 شعاع سخت و 18 شعاع نرم. | باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 15 شعاع نرم است | تعداد خارهای آبششی 23 تا 41 عدد | خارهای آبششی ضخیم و پراکنده و و اندازه آنها برابر یا کوتاهتر از رشت‌های آبششی است. | دندان‌های قوی | ارتفاع بدن 21 تا 24 درصد طول بدن | بدن از پهلو فشرده و حالت دوکی ندارد | قطر چشم ها 23 تا 24 درصد طول سر | باله سینه‌ای کوتاه است.
احتمالا دارای چندین زیر گونه در دریای خزر است.


• اندازه:
حداکثر طول استاندارد 50 سانتیمتر و متوسط آن 30 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: ماهی پرخوری است. از ماهیان کوچک نظیر شیشه‌ماهی (Atherina boyeri), گاوماهی‌ها (Neogobius spp), کیلکا‌ها (Clupeonella spp) و سخت‌پوستان تغذیه می‌کند. در سواحل شرقی گیلان، رژیم اصلی آن را کیلکا تشکیل می‌دهد.
• ژنتیک: ـ
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

تولیدمثل شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

این گونه در سه سالگی بالغ شده، و در اواخر بهار تا اوایل تابستان در نزدیکی ساحل دریا تولیدمثل می‌کند. هماوری مطلق زیر گونه Alosa braschnikowi braschnikowi از شانزده هزار تا 178هزار عدد تخم متغیر است.

صید شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

بهره‌برداری زیادی از آن در ایران صورت نمیگیرد.

ارزش‌های اقتصادی شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

میزان ذخایر آن در بخش ایرانی دریای خزر کم بوده و مورد علاقه مردم نیز نمی‌باشد. از نظر جثه و میزان بیشتر از سایر جنس Alosa است.

وضعیت ذخایر شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.
در ایران آمار تفکیکی ندارد.

تصاویر و فیلم‌ از شگ‌ماهی براشنی‌کووی:

شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی
عکس: عباسی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی شگ‌ماهی براشنی‌کووی
عکس: علوی یگانه/ قطبی
شگ‌ماهی براشنی‌کووی    
شگ‌ماهی براشنی‌کووی    

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae: شگ‌ماهیان


گونه Alosa caspia: پوزانک دریای خزر
گونه Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر