تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی میناب
( Capoeta anamisensis )
 
سیاه‌ماهی میناب

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی میناب

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta anamisensis Zareian, Esmaeili and Freyhof, 2016j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی میناب، سیاه‌ماهی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta anamisensis (گونه: سیاه‌ماهی میناب)

:: نام انگلیسی: Minab scarper
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان / anamisensis، از واژه Anamis= نام قدیم میناب

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی میناب

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی میناب

• بومی انحصاری ایران، در حوضهء مکران. در رودهای میناب و حسن‌لنگی دیده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی میناب
ساکن آب شیرین چشمه‌ها و رودخانه‌ها. بستر و دور از بستر.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی میناب

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3-4 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5-6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-16 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 21-25 عدد | خط جانبی دارای 56-67 فلس | پهلوها نقره‌ای بدون نقاط سیاه. | بالای خط جانبی 11-12 ردیف فلس | بدن تا حدی کشیده و فشرده از طرفین. | پیشانی صاف | ناحیه پشتی تا حدی محدب و شکمی تقریبا ساف یا کمی محدب | فاقد کیل در مقابل پایهء بالهء پشتی | دهان کوچک، مایل و تقریبا انتهایی. | آرواره پایینی پوشیده از صفحه شاخی با نوک تیز که شکل آن متفاوت است. | تنها روی ناحیه ماگیزیلاری دارای سبیلک است که طول ان تقریبا به حاشیهء قدامی چشم می‌رسد. | رنگ بدن نمونه زنده، در ناحیه پشتی و جانبی سر و پهلو به رنگ نقره‌ای است و ناحیه پشتی خاکستری یا قهوه‌ای تیره است. دو پهلو نوار زرد کمرنگی در طول خط جانبی دارند. بخش ناحیه شکمیِ سر و بدن سفید است. باله‌ها شیری‌رنگ هستند و پایهء باله‌های سینه‌ای و شکمی نارنجی یا زرد است و پایهء باله دمی خاکستری تیره است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 16.5 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سیاه‌ماهی میناب

نر و ماده ظاهر متفاوت دارند. نرها دارای برجستگی‌های زمان جفتگیری است. این برجستگی‌ها روی پوزه، طرفین سر، پهلو و ساقهء دمی دیده می‌شوند. چند برجستگی ریز هم روی باله مخرجی و پایهء باله سینه‌ای، شکمی و دمی دیده شده است.

■ صید سیاه‌ماهی میناب

-

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی میناب

-

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی میناب

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت گونهء آسیب‌پذیر (VU) پیشنهاد شده است. این گونه تنها از نقاط بسیار محدودی گزارش شده که این نقاط تحت تاثیر از بین رفتن زیستگاه، آلودگی و خشکسالی هستند.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی میناب

-

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی میناب:

سیاه‌ماهی میناب سیاه‌ماهی میناب سیاه‌ماهی میناب
سیاه‌ماهی میناب، مرادآباد
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی میناب، مرادآباد
عکس: زارعیان و همکاران
پراکنش سیاه‌ماهی میناب
نقشه: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی میناب سیاه‌ماهی میناب سیاه‌ماهی میناب
نمای پشتی سیاه‌ماهی میناب
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی میناب
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی میناب، باله پشتی
عکس: زارعیان و همکاران
سیاه‌ماهی میناب سیاه‌ماهی میناب
نمای زیر سر سیاه‌ماهی میناب
عکس: زارعیان و همکاران
زیستگاه سیاه‌ماهی میناب، رود مرادآباد
عکس: زارعیان و همکاران

فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی میناب
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Capoeta shajariani : سیاه‌ماهی شجریان
گونه Capoeta coadi : سیاه‌ماهی کد
گونه Capoeta aculeata : سیاه‌ماهی پولک‌درشت

گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی