تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی فراغی
( Capoeta pyragyi )
 
سیاه‌ماهی فراغی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی فراغی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta pyragyi Jouladeh-Roudbar, Eagderi, Murillo-Ramos, Ghanavi & Doadrio 2017
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی فراغی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta pyragyi (گونه: سیاه‌ماهی فراغی)

:: نام انگلیسی: Pyragy scraper
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان / pyragyi= از نام مخدوم‌قلی (مختومقلی) فراغی، شاعر ترکمن هم‌دوره افشاریان.

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی فراغی

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی فراغی

• بومی انحصاری در ایران، حوضهء آبریز دجله، در رودهای سزار و تیره وجود دارد. رود تیره به سزار می‌ریزد.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی فراغی
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی فراغی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 15-17 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 15-18 عدد | خط جانبی دارای 68-77 فلس | بدن دوکی‌شکل و نسبتا مرتفع و به سمت عقب فشرده می‌شود. | دهان نرها کمانی و در ماده مستقیم است. | دور ساقه دمی 25-27 فلس دارد. | بین پایه باله پشتی و خط جانبی 13-15 فلس و بین خط جانبی و پایه باله مخرجی 9-11 فلس دارد. | باله دمی دوشاخه | لبهء خارجی شعاع‌های باله پشتی مقعر و دارای 18-6 عدد دندانه در حدود نیمی از طول خلفی است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 15.6 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا گیاهخوار.
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: این گونه به تازگی کشف و گزارش شده و اطلاعات در مورد آن بسیار کم است.

■ تولیدمثل سیاه‌ماهی فراغی

-

■ صید سیاه‌ماهی فراغی

-

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی فراغی

با توجه به اینکه فقط در ایران و نواحی محدودی گزارش شده است، به لحاظ اکولوژیک ارزش بالایی دارد.

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی فراغی

در سیاهه قرمز گونه‌ها دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) را پیشنهاد داده‌اند، چرا که گستره زیادی دارد، اگرچه مستعد آسیب سریع است. رودخانه تیره در سال‌های اخیر بارها درگیر آلودگی نفتی و... بوده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی فراغی

-

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی فراغی:

سیاه‌ماهی فراغی سیاه‌ماهی فراغی پراکنش سیاه‌ماهی فراغی، نقاط قرمز
سیاه‌ماهی فراغی، رود سزار
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی فراغی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
پراکنش سیاه‌ماهی فراغی در ایران
ترسیم: جولاده رودبار و همکاران
سیاه‌ماهی فراغی
رود سزار، زیستگاه سیاه‌ماهی فراغی
فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی فراغی
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر


گونه Capoeta saadii : سیاه‌ماهی سعدی
گونه Capoeta ferdowsii : سیاه‌ماهی فردوسی