تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
رفتگرماهی لینه
( Cobitis linea )
 
رفتگرماهی لینه

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده سگ‌ماهیان جویباری گونه رفتگرماهی لینه

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Cobitis linea (Heckel, 1847)j
:: نام فارسی و محلی ایران: رفتگرماهی لینه ، سگ‌ماهی جنوبی، سگ‌ماهی جویباری لینه
• اسامی محلی » مارماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes(راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cobitidae (خانواده: رفتگرماهیان / سگ‌ماهیان جویباری) (En: Loaches)
Subfamily: Cobitinae
Genus: Cobitis
Species: Cobitis linea (گونه: رفتگرماهی لینه)


:: نام انگلیسی: Line’s spined loach، و نیز: Kor spined loach
• سایر زبان‌ها: استونی» Iraani hink
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Acanthopsis linea
:: ریشه لغوی: Cobitis: از از واژه kobitis, -idos (یونانی)= نوعی ساردین و نیز مرتبط با واژه لاتین kobios=Gobius=گاوماهی / Linea= نام دانشمند و جانورشناس معروف.

■ کشورهای محل زندگی رفتگرماهی لینه

بومی انحصاری در آب‌های ایران.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده رفتگرماهی لینه

:: فقط در ایران
اولین بار در چشمه‌ای در تخت جمشید. ساکن حوضهء آبریز رود کُر. از چشمه‌های قدمگاه و بیضا گزارش شده اما اکنون فقط در مقادیر کم و در چشمه بیضا وجود دارد.

■ ویژگی‌های زیستگاه رفتگرماهی لینه

ساکن آب شیرین. در بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
روی بستر گل قرار گرفته به قطر 5 سانتیمتر روی سنگ، همراه با پوشش گیاهی. آب‌های دارای جریان

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک رفتگرماهی لینه

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 5-6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-6 شعاع نرم | باله دمی دارای 14 شعاع منشعب | رنگ کلی بدن زرد-سفید با تلالو طلایی بویژه در ناحیه سرپوش آبششی. لکه‌های بدن به هم متصل و فرم یک نوار تیره را گرفته‌اند. لکه‌ها و نقاط بدن رنگ آبی-خاکستری یا قهوه‌ای دارند. | مجموع مهره‌ها 41 عدد | فاقد خار زیرچشمی یا بسیار تحلیل رفته | فلس‌ها فرورفته در پوست | خط جانبی از انتهای باله سینه‌ای عبور نمی‌کند. | کیل‌های کوچکی روی قسمت بالا و پایین ساقه دمی دارد | حفرهء بویایی قدامی لولهء کوتاهی دارد | لب بالایی شکافدار، لب پایینی ضخیم و تاخورده با دو لوب میانی |
• اندازه: حداکثر طول کل، 9.9 سانتیمتر است
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل رفتگرماهی لینه

نر و ماده شکل متفاوتی دارند.

صید رفتگرماهی لینه

صید تجاری ندارد.

ارزش‌های اقتصادی رفتگرماهی لینه

ارزش صید تجاری ندارد اما چون فقط در ایران وجود دارد، دارای ارزش اکولوژیک بالا است.

وضعیت ذخایر رفتگرماهی لینه

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در معرض انقراض (CR) پیشنهاد شده است. جمعیت‌های این ماهی تنها در یک چشمه باقی مانده است. استخراج آب برای مصرف کشاورزی و انسانی، آلودگی‌های شهری و کشاورزی، خشکسالی شدید، آبزی‌پروری متراکم و ورود حداقل 7 گونهء غیربومی به زیستگاه این ماهی و...، از عوامل خطرساز این گونه بوده‌اند.

■ بهداشت و بیماری‌های رفتگرماهی لینه

-

تصاویر و فیلم‌ از رفتگرماهی لینه:

رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه
رفتگرماهی لینه، رود کر
عکس: اسماعیلی
رفتگرماهی لینه، زرقان فارس
عکس: کیوانی
پراکنش رفتگرماهی لینه در ایران
رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه
ترسیمی از رفتگرماهی لینه
رفتگرماهی لینه، رود کر، ماده،
عکس: فریهوف و همکاران
رادیوگرافی رفتگرماهی لینه
عکس: صیادزاده و همکاران
رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه رفتگرماهی لینه
رفتگرماهی لینه
عکس: جلیلی و همکاران
رفتگرماهی لینه، ماده
عکس: اسماعیلی و همکاران
رفتگرماهی لینه، نر
عکس: اسماعیلی و همکاران
فیلم‌هایی از رفتگرماهی لینه
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cobitidae: سگ‌ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان

گونه Cobitis taenia : رفتگرماهی خاردار

گونه Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
گونه Neogobius caspius : گاوماهی خزری