تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی سنگ‌لیس کشمیر
( Crossocheilus diplochilus )
 
ماهی سنگ‌لیس کشمیر

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه ماهی سنگ‌لیس کشمیر


◄ این گونه و گونهء Tariqilabeo diplocheilus یکسان هستند.
◄ ممکن است اطلاعات این ماهی و گونه Crossocheilus latius یکسان باشد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Crossocheilus diplochilus (Heckel, 1838)j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی سنگ‌لیس کشمیر
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (Carps)
Subfamily: Labeoninae
Genus: Crossocheilus
Species: Crossocheilus diplochilus (گونه: ماهی سنگ‌لیس کشمیر)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Kashmir Latia و نیز: Minor carp, Gangetic latia
• سایر زبان‌ها: استونی » Kashmiri pulstmokk
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Tariqilabeo diplocheilus, Barbus diplochilus, Tylognathus barbatulus, Discognathus adiscus
:: ریشه لغوی: Crossocheilus از واژه krossoi (یونانی) منگوله، cheilos =لب

■ کشورهای محل زندگی ماهی سنگ‌لیس کشمیر

:: بومی در ایران و نیز:
افغانستان، پاکستان و هند

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی سنگ‌لیس کشمیر

:: در ایران، آب‌های شیرین رودهای جنوب شرق ایران، حوضه‌های آبریز مکران و ماشکید، در رودهای سیرکان و سرباز.
سایر کشورها: حوضه‌های آبریز سند و کابل

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی سنگ‌لیس کشمیر

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های گرمسیری
دریاچه‌ها و شاخه‌های اصلی رودها را ترجیح می‌دهند و وارد بخش‌های سرد نمی‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی سنگ‌لیس کشمیر

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16 شعاع نرم | باله شکمی دارای 9-10 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 22-25 عدد | روی خط جانبی دارای 34-38 فلس | تعداد مهره‌ها 35-36 عدد | یک جفت سبیلک کوچک | دارای 2-3 فلس بین مخرج و باله مخرجی |
• طول عمر: -
• غذا: از رویش‌های گیاهی روی سطوح و سنگ‌ها تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل ماهی سنگ‌لیس کشمیر

تخمریزی از ماه ژوئن تا میانه جولای و در میان گیاهان نواحی با جریان آب ضعیف در چشمه‌ها، آبگیرها و کانال‌ها روی می‌دهد.
از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.

■ صید ماهی سنگ‌لیس کشمیر

بوسیلهء تورهای پرتابی کوچک و محلی صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی سنگ‌لیس کشمیر

ارزش اندک تجاری دارد و بوسیلهء جوامع محلی مصرف می‌شود.

وضعیت ذخایر ماهی سنگ‌لیس کشمیر

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سنگ‌لیس کشمیر
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی سنگ‌لیس کشمیر:

ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ماهی سنگ‌لیس کشمیر، رود سرباز
عکس: جولاده رودبار و همکاران
ماهی سنگ‌لیس کشمیر پراکنش ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ترسیمی از ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ماهی سنگ‌لیس کشمیر
ماهی سنگ‌لیس کشمیر ماهی سنگ‌لیس کشمیر
فیلم‌هایی از ماهی سنگ‌لیس کشمیر
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزرگونه Hypophthalmichthys molitrix : کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ