تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی لنکران
( Oxynoemacheilus lenkoranensis )
 
سگ‌ماهی لنکران


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی لنکران

◄ برخی این گونه را زیرگونهء Oxynoemacheilus angura به شکل Nemacheilus angorae lenkoranensis و بعضی محققین گونهء مستقل می‌دانند.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus lenkoranensis (Abdurakhmanov, 1962)

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی لنکران، ماهی لوچ لنکران
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus lenkoranensis (گونه: سگ‌ماهی لنکران)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Lenkoran loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Lenkorani koontrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus angorae lenkoranensis, Nemacheilus angorae alasanicus
:: ریشه لغوی: Oxynoemacheilus - / بخش دوم lenkoranensis: شهر لنکران در جمهوری آذربایجان.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی لنکران

:: بومی در ایران و نیز:
جمهوری آذربایجان و احتمالا گرجستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی لنکران

:: در ایران: حوضه آبریز دریای خزر، رودخانه ارس

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی لنکران

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های معتدل

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی لنکران

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8-9 شعاع | باله مخرجی دارای 5-6 شعاع | باله سینه‌ای دارای 8-9 شعاع | باله شکمی دارای 6-7 شعاع | خط جانبی کامل | بدن بجز ناحیه گردن پوشیده از فلس است | دارای ساختارهای دندانی | دارای شیار زیرچشمی | باله دمی لبه‌دار یا دوشاخه | پوزه نوک‌تیز | بدن سبزفام بدون الگوی رنگی واضح | ساقه دمی نازک
• اندازه: میانگین طول استاندارد حدود 3.3 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی لنکران

-

■ صید سگ‌ماهی لنکران

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی لنکران

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

■ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی لنکران

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی لنکران
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی لنکران:

سگ‌ماهی لنکران سگ‌ماهی لنکران
سگ‌ماهی لنکران
عکس: جولاده رودبار و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی لنکران در ایران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Oxynoemacheilus kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Oxynoemacheilus makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Paraschistura turcomana : سگ‌ماهی ترکمنی