تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی ارس
( Oxynoemacheilus veyseli )
 
سگ‌ماهی ارس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی ارس

◄ گفته می‌شود نام Oxynoemacheilus veyselorum برای این گونه صحیح‌تر است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus veyseli Çiçek, Eagderi and Sungur 2018

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی ارس، ماهی لوچ ارس
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus veyseli (گونه: سگ‌ماهی ارس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Aras stone loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Oxynoemacheilus - / بخش دوم veyseli: نام پدر و پسر نویسندهء اول گزارش گونه.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی ارس

:: بومی در ایران و نیز ترکیه و احتمالا جمهوری آذربایجان، ارمنستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی ارس

:: در ایران: حوضه آبریز دریای خزر، رودخانه ارس
رود Bozkuş در ترکیه، از شاخه‌های ارس

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی ارس

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی ارس

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-12 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | خط جانبی کامل | بدن پوشیده از فلس | ساختارهای دندانی با توسعه متوسط | دارای شیار زیرچشمی در جنس نر | پهلوها دارای لکه‌های سیاه و قهوه‌ای در امتداد میانهء بدن، پشت دارای 3-4 لکهء گرد یا کشیده مجزا به رنگ قهوه‌ای تیره | بدن مرتفع | باله دمی کمی لبه‌دار
• اندازه: حدود 9.8 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی ارس

-

■ صید سگ‌ماهی ارس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی ارس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی ارس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است، چون گسترش زیاد داشته و تهدید جدی ندارد..

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی ارس
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی ارس:

سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس
سگ‌ماهی ارس
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی ارس
پراکنش سگ‌ماهی ارس در ایران
سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس
سگ‌ماهی ارس از سه نما
سگ‌ماهی ارس، نمای جانبی
سگ‌ماهی ارس، نمای پشتی
سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس سگ‌ماهی ارس
سگ‌ماهی ارس، سطح شکمی
تمایزات جنس نر در سگ‌ماهی ارس
برجستگی های باله شیار زیرچشمی
زیستگاه سگ‌ماهی ارس، ترکیه

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Oxynoemacheilus kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Oxynoemacheilus makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Paraschistura turcomana : سگ‌ماهی ترکمنی