تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی شوشی
( Paraschistura susiani )
 
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی شوشی

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura susiani Freyhof, Sayyadzadeh, Esmaeili & Geiger, 2015

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی شوشی، ماهی لوچ شوشی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura susiani (گونه: سگ‌ماهی شوشی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Susian loach , Susa loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura + Susa: از نام شهر باستانی شوش

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی شوشی

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی شوشی

:: فقط در ایران. خوزستان، رودخانهء جراحی، رودهای آب‌علا و زردرود

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی شوشی

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی: 31°22'34" شمالی، 49°43'11" شرقی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی شوشی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی ناقص و تا حدود میانهء بین پایهء باله سینه‌ای و پشتی یا تا کمی قبل از پایهء باله پشتی می‌رسد. | نرها دارای یک برجستگی گرد و کند زیرچشمی هستند و ساقهء دمی آنها مرتفع‌تر است. | پشت و پهلوها پوشیده از فلس | پوزه منحنی |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4.4 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل سگ‌ماهی شوشی

-

■ صید سگ‌ماهی شوشی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی شوشی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی شوشی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت در نزدیکی تهدید (NT) پیشنهاد شده است. این گونه در چشمه‌ها و رودهای کوچک و کم‌عمق زندگی می‌کند که در معرض برداشت زیاد آب و آلودگی هستند که روی جمعیت این گونه تاثیر گذاشته است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی شوشی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی شوشی:

  سگ‌ماهی شوشی سگ‌ماهی شوشی
  رادیوگرافی سگ‌ماهی شوشی
صیادزاده و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی شوشی در ایران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Paraschistura makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف