تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی آبی باله‌نخی
( Acentrogobius dayi )
 
گونه گاوماهی آبی باله‌نخی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی آبی باله‌نخی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی آبی باله‌نخی، -

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Acentrogobius
Species: Acentrogobius cyanomos (گونه: گاوماهی آبی باله‌نخی)

:: نام انگلیسی:
Threadfin blue goby , -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: - ،
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobius cyanomos, Aulopareia cyanomos
:: ریشه لغوی: Acentrogobius: از واژه‌های a (یونانی) =بدونِ + kentron=شلاق + gobius (لاتین)=گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی آبی باله‌نخی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بنگلادش، هند، اندونزی، کویت، مالزی، تایلند

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی آبی باله‌نخی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
خلیج بنگال، خلیج تایلند، اقیانوس هند، دریای اندونزی، اقیانوس آرام، دریای جنوبی چین، تالاب و دریاچه چیلیکا

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی آبی باله‌نخی
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. بنتوپلاژیک (بستر و دورتر از بستر). چندمهاجرتی.
ساکن نواحی گرمسیری از دمای 22 درجه تا 28 درجه سانتیگراد.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی آبی باله‌نخی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 11.5 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی آبی باله‌نخی

-

■ صید گاوماهی آبی باله‌نخی

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی آبی باله‌نخی

فاقد ارزش صید تجاری

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی آبی باله‌نخی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی آبی باله‌نخی

-

○ تصاویر و فیلم گاوماهی آبی باله‌نخی:

گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی
گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی پراکنش گاوماهی آبی باله‌نخی
گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی
ترسیمی از گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی
گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی
گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی گاوماهی آبی باله‌نخی
فیلم‌هایی از گاوماهی آبی باله‌نخی
 
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae : گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Acentrogobius dayi: گاوماهی دی

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک