تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
کرم‌ماهی هوون
( Pisodonophis hoeveni )
 
گونه کرم‌ماهی هوون


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده کرم‌ماهیان (مارماهیان حفار) گونه کرم‌ماهی هوون

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pisodonophis hoeveni (Bleeker, 1853)J
:: نام فارسی و محلی ایران: کرم‌ماهی هوون،

:: رده بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Superorder: Elopomorpha (فوق راسته: بانوماهی‌ریخت‌تباران)
Order: Anguilliformes (راسته: مارماهی‌سانان)
Family: Ophichthidae (خانواده: کرم‌ماهیان یا مارماهیان حفّار) (En: Snake eels)
Subfamily: Ophichthinae
Genus: Pisodonophis
Species: Pisodonophis hoeveni (گونه: کرم‌ماهی هوون)

:: نام انگلیسی:
Hoeven's snake eel -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: أنقليس ثعباني هويفيني
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Ophisurus hoevenii, Pisodonophis hoevenii
:: ریشه لغوی: Pisodonophis از واژه‌های piso, pipisko (یونانی)=نوشیدن + odous (یونانی)=دندان + ophis (یونانی)= خزنده

■ کشورهای محل زندگی کرم‌ماهی هوون
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بحرین، اندونزی، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کرم‌ماهی هوون
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه کرم‌ماهی هوون
دریازی، نزدیک بستر
ساکن آب‌های گرمسیری
در آب‌های کم‌عمق و آبگیرهای دریایی زندگی می‌کند

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کرم‌ماهی هوون

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 22 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: اطلاعات کمی از این گونه و محدود به چند نقطه مشاهده‌شده، موجود است.

■ تولیدمثل کرم‌ماهی هوون

-

■ صید کرم‌ماهی هوون

-

■ ارزش‌های اقتصادی کرم‌ماهی هوون

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر کرم‌ماهی هوون

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "ارزیابی‌نشده" دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های کرم‌ماهی هوون

-

○ تصاویر و فیلم از کرم‌ماهی هوون:

کرم‌ماهی هوون کرم‌ماهی هوون  
ترسیمی از کرم‌ماهی هوون پراکنش کرم‌ماهی هوون  
فیلم‌هایی از کرم‌ماهی هوون
 
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Ophichthidae : کرم‌ماهیان (مارماهیان حفار)

گونه Muraenichthys schultzei : کرم‌ماهی زخمی
گونه Ophichthus apicalis : مارماهی پوزه‌کند
گونه Myrichthys maculosus : کرم‌ماهی ببری