تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
شانک زردبالهء عربی
( Acanthopagrus bifasciatus )
 
شانک زردبالهء عربی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده شانک‌ماهیان گونه شانک زردبالهء عربی

◄ این ماهی در رودهای جنوبی ایران نیز دیده شده، از این رو در بخش ماهیان آب شیرین ایران هم فهرست شده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 ه

:: نام فارسی و محلی ایران: شانک زردبالهء عربی، شانک عربی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Sparidae (خانواده: شانک‌ماهیان) (En: Porgies)
Genus: Acanthopagrus
Species: Acanthopagrus arabicus (گونه: شانک زردبالهء عربی)

:: نام انگلیسی: Arabian yellowfin seabream و نیز: Yellowfin seabream
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Acanthopagrus از واژه‌های Akantha (یونانی)= خار + pagros (یونانی)= نوعی ماهی

■ کشورهای محل زندگی شانک زردبالهء عربی
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و کشورهای دیگر از جمله:
هند، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان
احتمالا در پاکستان.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شانک زردبالهء عربی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان (وارد برخی رودهای جنوب ایران نیز می‌شود.) ، و همچنین:
اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه شانک زردبالهء عربی
دریازی، پلاژیک-نریتیک (از کف تا سطح آب). در آب‌های لب‌شور و شیرین ایران هم دیده شده است.
تا عمق 50 متری مشاهده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شانک زردبالهء عربی

• شکل بدن: دارای دو باله پشتی مجموعا با 11-12 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-15 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | بدن مرتفع | تعداد فلس‌های خط جانبی 42 تا 45 عدد اولین شعاع نرم باله پشتی کمی بلندتر از آخرین شعاع سخت است | باله‌های مخرجی و شکمی، سفید یا زرد هستند، لوب پایینی دم زرد است که با افزایش سن سفید یا زرد روشن می‌شود. معمولا اولین فلس خط جانبی توسط یک لکهء نامنظم پوشیده شده است که تدریجا به سمت بخش قدامی بالای سرپوش آبششی محو می‌شود.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 35 سانتیمتر و طول کل رایج آن 30 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیشتر از خارپوستان، کرم‌ها، سخت‌پوستان و نرمتنان.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: مطالعه‌ای در تنگهء هرمز نشان داد که در غرب و شرق این محل، تفاوت معنی‌دار در شکل بدن این گونه وجود دارد، بطوریکه در غرب تنگهء هرمز، کاهش ارتفاع بدن و افزایش طول سر و متمایل شدن دهان به سمت پایین، متمایل شدن پایه و باله سینه‌ای و شکمی به قسمت ابتدایی بدن مشاهده شد و در شرق تنگه هرمز عکس این حالت بود. شکل اتولیت در غرب تنگه هرمز بیشتر مدور با رشد مساوی در طول و عرض در حالیکه در شرق تنگه هرمز دارای رشد بیشتری وبده و میزان شاخص کشیدگی، بیضوی و نامنظم بودن سطح به اثبات رسید که نشان‌دهنده وجود دو جمعیت مختلف در این منطقه است (دوستدار، 1396).

■ تولیدمثل شانک زردبالهء عربی

تخمگذار.

■ صید شانک زردبالهء عربی

-

■ ارزش‌های اقتصادی شانک زردبالهء عربی

ارزش صید و بیشتر در روش‌های محلی و سنتی محدود دارد.
بیشتر بصورت تازه عرضه می‌گردد.

وضعیت ذخایر شانک زردبالهء عربی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های شانک زردبالهء عربی

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی شانک زردبالهء عربی:

شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
عکس: علی غلامی‌فرد
پراکنش شانک زردبالهء عربی
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی اسکلت شانک زردبالهء عربی
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی، شرق تنگه هرمز
عکس: مسطوره دوستدار
اتولیت شانک زردبالهء عربی
عکس: مسطوره دوستدار
شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
دندان‌های شانک زردبالهء عربی تمبر کشور کویت با تصویر شانک زردبالهء عربی شانک زردبالهء عربی
فیلم‌هایی از شانک زردبالهء عربی
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Sparidae: شانک‌ماهیان

گونه Acanthopagrus sheim : شانک زردباله منقوط
گونه Acanthopagrus berda :شانک سیاه
گونه Acanthopagrus latus: شانک زردباله
گونه Acanthopagrus bifasciatus: شانک دونواری

گونه Crenidens crenidens: سیم دندان‌نما