تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
( Albula argentea )
 
استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده استخوان‌ماهیان گونه استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Albula argentea (Forster, 1801)j

:: نام فارسی و محلی ایران: استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Superorder: Elopomorpha (بالاراسته: بانوماهی‌ریخت‌تباران)
Order: Albuliformes (راسته: استخوان‌ماهی‌سانان)
Family: Albulidae (خانواده: استخوان‌ماهیان) (En: Bonefishes)
Subfamily: Albulinae
Genus: Albula (جنس: استخوان‌ماهی‌ها)
Species: Albula argentea (گونه: استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای)

:: نام انگلیسی: Longjaw bonefish و نیز: Banana-fish, Bonefish, Ghost of the flats, Grey ghost, Pacific bonefish, Sharpjaw bonefish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: Esox argenteus, Synodus argenteus, Albula neoguinaica, Albula seminuda , Albula forsteri, Albula vulpes
:: ریشه لغوی: Albula، از واژه‌های albus (لاتین)= سفید

■ کشورهای محل زندگی استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) →[این ماهی در هیچکدام از کشورهای منطقهء ایران گزارش نشده و گزارش آن از عمان نیز خطای تشخیص بوده است. بدلیل عنوان شدن در گزارش عوفی، 1394 جزو ماهیان ایران آورده شده است.]
کشورهای دیگر:
اندونزی، ژاپن، استرالیا، فیجی، پلی‌نزی فرانسه، پابوا گینه نو، تاهیتی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
• احتمالا بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و اکوسیستم‌های دیگری مثل:
منطقه تاهیتی

■ ویژگی‌های زیستگاه استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
دریازی، مجاور بستر
در عمق 2 تا 100 متری مشاهده می‌شود
ساکن نواحی گرمسیری
ندرتا در حوالی صخره‌های مرجانی، و گاهی در آبگیرهای محفوظ و کم‌عمق مشاهده می‌شوند.
مختصات جغرافیایی:-

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

• شکل بدن: دارای 65-69 مهره در ستون فقرات |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 70 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بی‌مهرگان کفزی
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

تخمریزی در آب‌های آزاد انجام شده و تخم‌ها پلاژیک و شناور هستند.
از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.

■ صید استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

صید با قلاب

■ ارزش‌های اقتصادی استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

از نظر صید ورزشی جذاب است.

وضعیت ذخایر استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی"(DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای:

استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای
استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای پراکنش استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای استخوان ماهی تیزآرواره نقره ای
اسکلت استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای ترسیمی از لارو استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
فیلم‌هایی از استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Albulidae: استخوان‌ماهیان