تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
وزغ‌ماهی عرب
( Colletteichthys occidentalis )
 
وزغ‌ماهی عرب


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده وزغ ماهیان گونه وزغ‌ماهی عرب

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Colletteichthys occidentalis Greenfield, 2012 j
:: نام فارسی و محلی ایران: وزغ‌ماهی عرب

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Batrachoidiformes (راسته: وزغ‌ماهی‌سانان)
Family: Batrachoididae (خانواده: وزغ‌ماهیان) (En: Toadfishes)
Subfamily: Halophryninae
Genus: Colletteichthys
Species: Colletteichthys dussumieri (گونه: وزغ‌ماهی عرب)

:: نام انگلیسی: Arabian toadfish و نیز Flat toadfish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: سمكة العلجوم المسطحة، قمقامة
:: برخی از اسامی علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Colletteichthys: > به احترام محقق وزغ‌ماهیان، Bruce B. Collette نامگذاری شده است / occidentalis (لاتین): غربی

■ کشورهای محل زندگی وزغ‌ماهی عرب
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
آسیا: بحرین، هند، عمان، پاکستان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده وزغ‌ماهی عرب
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
قیانوس هند، دریای عرب

■ ویژگی‌های زیستگاه وزغ‌ماهی عرب
دریازی، کفزی
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک وزغ‌ماهی عرب

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 3 شعاع سخت و 19-20 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 15 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 28 عدد | باله سینه‌ای دارای 22-24 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 2 شعاع نرم | دارای سه خط جانبی است | دارای یک شاخک تکی بالای بخش قدامی چشم | باله‌های پشتی، مخرجی و دمی خاکستری‌رنگ با لکه‌های سفید
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 14.8 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل وزغ‌ماهی عرب

-

■ صید وزغ‌ماهی عرب

-

■ ارزش‌های اقتصادی وزغ‌ماهی عرب

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر وزغ‌ماهی عرب

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های وزغ‌ماهی عرب

-

○ تصاویر و فیلم وزغ‌ماهی عرب:

وزغ‌ماهی عرب وزغ‌ماهی عرب وزغ‌ماهی عرب
وزغ‌ماهی عرب وزغ‌ماهی عرب پراکنش وزغ‌ماهی عرب
وزغ‌ماهی عرب وزغ‌ماهی عرب  
وزغ‌ماهی عرب اسکلت وزغ‌ماهی عرب  
فیلم‌هایی از وزغ‌ماهی عرب

 

 

   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Batrachoididae: وزغ‌ماهیان

گونه Colletteichthys dussumieri: وزغ‌ماهی تخت