تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
بچه‌اژدهای کوتوله
( Diplogrammus pygmaeus )
 
بچه اژدهای کوتوله


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بچه‌اژدهاماهیان گونه بچه‌اژدهای کوتوله

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Diplogrammus pygmaeus (Fricke, 1981)j
:: نام فارسی و محلی ایران: بچه‌اژدهای کوتوله،-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان) [بعضی منابع: Callionymiformes]
Suborder: Callionymoidei (زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران)
Family: Callionymidae (خانواده: بچه‌اژدها‌ماهیان) (En: Dragonets)
Genus: Diplogrammus
Species: Diplogrammus pygmaeus (گونه: بچه‌اژدهای کوتوله)

:: نام انگلیسی: Pygmy dragonet -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: - ،
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Diplogrammus : از واژه diploos (یونانی) = دوبار، دوبرابر + gramma (یونانی)= علامت، نشانه

■ کشورهای محل زندگی بچه‌اژدهای کوتوله
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده بچه‌اژدهای کوتوله
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه بچه‌اژدهای کوتوله
دریازی، مجاور بستر
در عمق 14 تا 17 متر دیده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک بچه‌اژدهای کوتوله

• شکل بدن: دوباله باله پشتی مجموعا دارای 4 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 7 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-20 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | بدن کشیده
• اندازه: حداکثر طول کل 3.7 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل بچه‌اژدهای کوتوله

-

■ صید بچه‌اژدهای کوتوله

-

■ ارزش‌های اقتصادی بچه‌اژدهای کوتوله

⧠ وضعیت ذخایر بچه‌اژدهای کوتوله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های بچه‌اژدهای کوتوله

-

○ تصاویر و فیلم از بچه‌اژدهای کوتوله:

بچه‌اژدهای کوتوله بچه‌اژدهای کوتوله بچه‌اژدهای کوتوله
بچه‌اژدهای کوتوله بچه‌اژدهای کوتوله پراکنش بچه‌اژدهای کوتوله
بچه‌اژدهای کوتوله    
ترسیمی از بچه‌اژدهای کوتوله    
فیلم‌هایی از بچه‌اژدهای کوتوله
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Callionymidae: بچه‌اژدها‌ماهیان

گونه Callionymus margaretae: بچه‌اژدهاماهی مارگارت