تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی سه‌باله لک و پیسی
( Enneapterygius ventermaculus)
 
سه‌باله لک و پیسی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده بلنی‌های سه‌باله گونه ماهی سه‌باله لک و پیسی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Enneapterygius ventermaculus Holleman, 1982

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی سه‌باله لک و پیسی
-

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha→Carangimorpharia→Ovalentaria→Blenniimorphae (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Blenniiformes (راسته: بلنی‌ماهی‌سانان) / (در بعضی منابع قبل 2016: زیر راستهء Blennioidei از راسته Perciformes)

Family: Tripterygiidae (خانواده: بلنی‌های سه‌باله) (En: Triplefin blennies)
Subfamily: Tripterygiinae
Genus: Enneapterygius (جنس: نه‌بالچه‌ای‌ها)
Species: Enneapterygius ventermaculus (گونه: ماهی سه‌باله لک و پیسی)

:: نام انگلیسی: Blotched triplefin و نیز: Bellyspot triplefin, Pakistan triplefin
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Enneapterygius nasimae
:: ریشه لغوی: Enneapterygius از واژه ennea (یونانی)= 9بار + pterygion (یونانی)= بالهء کوچک، بالچه

■ کشورهای محل زندگی ماهی سه‌باله لک و پیسی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران و نیز:
آسیا: کویت، پاکستان، عمان، قطر، امارات، عربستان، یمن، بحرین
آفریقا: موزامبیک، آفریقای جنوبی

■ زیستگاه‌های گزارش شده ماهی سه‌باله لک و پیسی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین:
دریای عرب، خلیج عدن، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی سه‌باله لک و پیسی
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 0 تا 12 متری و بیشتر تا 1 متری مشاهده می‌شود.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی سه‌باله لک و پیسی

• شکل بدن: سه باله پشتی، مجموعا دارای 14-16 شعاع سخت و 8-10 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 17-20 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 2 شعاع نرم | خط جانبی دارای 33 فلس که 13-16 تای آن روزنه دار است. | بدن کشیده | پایه اولین باله پشتی فاقد فلس | پس سر و سرسینه فاقد فلس | چشم‌ها درشت | رنگ کلی بدن، سبز زیتونی، باله مخرجی سیاه با خطوط سفید. | رنگ سر نرها سیاه است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 4 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: اطلاعات کمی از این گونه وجود دارد.

■ تولیدمثل ماهی سه‌باله لک و پیسی

تخمگذار.
نر و ماده متفاوت.
تخم‌ها در لانه گذاشته می‌شوند.
تخم‌ها نیمکره‌ای و پوشیده از چندین زائده چسبناک که باعث چسبیدن آن به جلبک‌ها یا لانه می‌شود.
لاروها پلانکتونی هستند و در آب‌های ساحلی زندگی می‌کنند.

■ صید ماهی سه‌باله لک و پیسی

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی سه‌باله لک و پیسی

فاقد ارزش صید تجاری.

وضعیت ذخایر ماهی سه‌باله لک و پیسی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سه‌باله لک و پیسی:

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی سه‌باله لک و پیسی:

سه‌باله لک و پیسی سه‌باله لک و پیسی سه‌باله لک و پیسی
ماهی سه‌باله لک و پیسی ماهی سه‌باله لک و پیسی پراکنش ماهی سه‌باله لک و پیسی
سه‌باله لک و پیسی سه‌باله لک و پیسی سه‌باله لک و پیسی
ترسیمی از ماهی سه‌باله لک و پیسی ماهی سه‌باله لک و پیسی ماهی سه‌باله لک و پیسی
فیلم‌هایی از ماهی سه‌باله لک و پیسی
 
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Tripterygiidae ,بلنی‌های سه‌باله

گونه Enneapterygius pusillus : ماهی سه‌باله های‌کِرست

گونه Helcogramma steinitzi : ماهی سه‌باله سرخ