تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
کرم‌ماهی زردخط
( Gunnellichthys viridescens )
 
کرم‌ماهی زردخط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان »» خانواده تیرماهیان یا کرم‌ماهیان »» گونه کرم‌ماهی زردخط

◄ برخی پژوهشگران این گونه و سایر گونه‌های این خانواده را با خانوادهء گاوماهیان (Gobiidae) ادغام کرده‌اند.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Gunnellichthys viridescens (Dawson, 1968)i
:: نام فارسی و محلی ایران: کرم‌ماهی زردخط، -
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاوماهی‌واران)
Family: Microdesmidae (خانواده: تیرماهیان یا کرم‌ماهیان) (En: Wormfishes)
در بعضی منابع← خانواده گاوماهیان (Gobiidae) و زیرخانواده Microdesminae.
Subfamily: Microdesminae
Genus: Gunnellichthys
Species: Gunnellichthys viridescens (گونه: کرم‌ماهی زردخط)

:: نام انگلیسی: Yellowstripe wormfish و نیز: Orange-stripe worm-goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: Gunnelichthys viridescens
:: ریشه لغوی: Gunnellichthys از واژه Gunnel یک ماهی مارماهی‌سان دریایی.

■ کشورهای محل زندگی کرم‌ماهی زردخط:
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: بحرین، اندونزی، ژآپن، کویت، مالدیو، عمان، قطر، عربستان، امارات، ویتنام
اقیانوسیه: استرالیا، گوام، میکرونزی، نیوکالدونیا، پالائو، پابوآ گینه نو، ساموآ

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کرم‌ماهی زردخط:
• بومی در خلیج فارس و همچنین:
دیواره بزرگ مرجانی و دریای مرجان استرالیا، اقیانوس هند، خلیج میلنه، فلات شمالشرق استرالیا، اقیانوس آرام.

■ ویژگی‌های زیستگاه کرم‌ماهی زردخط:
دریازی، در مجاورت صخره‌های مرجانی
در عمق 1 تا 50 متری و بیشتر 1 تا 5 متری مشاهده می‌شود.
ساکن آب‌های گرمسیری
روی بسترهای شن و قلوه‌سنگی و نیز آب‌های باز و عرصه‌های جلبکی و بسترهای حاوی رویش‌های دریایی زندگی می‌کند.
مختصات جغرافیایی: از 12° شمالی تا 24° جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کرم‌ماهی زردخط:

• شکل بدن: باله پشتی دارای 20-21 شعاع سخت و 38-41 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 36-40 شعاع نرم.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 12 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: پلانکتون جانوری.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل کرم‌ماهی زردخط:

-

■ صید کرم‌ماهی زردخط:

-

■ ارزش‌های اقتصادی کرم‌ماهی زردخط:

ارزش تجاری خاصی ندارد.

وضعیت ذخایر کرم‌ماهی زردخط:

در سیاهه قرمز گونه‌ها، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های کرم‌ماهی زردخط:


○ تصاویر و ویدئوهایی از کرم‌ماهی زردخط:

کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط پراکنش کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
ترسیمی از کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط کرم‌ماهی زردخط
فیلم‌هایی از کرم‌ماهی زردخط
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Microdesmidae : تیرماهیان یا کرم‌ماهیان

گونه Ptereleotris arabica: تیرماهی عرب