تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی خروسک باله‌خالدار
( Lepidotrigla spiloptera )
 
خروسک باله‌خالدار


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده خروسک‌ماهیان گونه خروسک باله‌خالدار

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Lepidotrigla spiloptera Günther, 1880
:: نام فارسی و محلی ایران: خروسک باله‌خالدار
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Scorpaeniformes (راسته: عقرب‌ماهی‌سانان)
Suborder: Platycephaloidei
Family: Triglidae (خانواده: خروسک‌ماهیان) (En: Searobins)
Subfamily: Triglinae
Genus: Lepidotrigla
Species: Lepidotrigla spiloptera (گونه: خروسک باله‌خالدار)

:: نام انگلیسی: Spotwing gurnard و نیز: Bluefin gurnard, Red-fringed gurnard
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Lepidotrigla از واژه lepis, lepidos (یونانی)= فلس + trigla, es (یونانی): ماهی مولِت قرمز

■ کشورهای محل زندگی ماهی خروسک باله‌خالدار
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)←[قطعی نیست] و نیز:
آسیا: چین، اندونزی، فلسطین، مالزی، کامبوج، فییلپین، عمان، تایوان، تایلند، ویتنام
اقیانوسیه: استرالیا
آفریقا: سومالی، تانزانیا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی خروسک باله‌خالدار
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
خلیج بنگال، خلیج عقبه، خلیج تایلند، اقیانوس هند، دریای اندونزی، فلات‌های شمال، شمالشرق و شمالغرب استرالیا، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای جنوبی چین، دریای سولو-سلبز

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی خروسک باله‌خالدار
دریازی، نزدیک بستر، کفزی
در عمق 54 تا 256 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسری
روی بسترهای نرم مناطق قاره‌ای بیشتر دیده می‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی خروسک باله‌خالدار

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 10 سانتیمتر است.
• طول عمر:
• غذا: از سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می‌کند
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی خروسک باله‌خالدار

-

■ صید ماهی خروسک باله‌خالدار

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی خروسک باله‌خالدار

با وجود گوشت لذیذ، اهمیت کمی از نظر صیادی دارد.

وضعیت ذخایر ماهی خروسک باله‌خالدار

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی خروسک باله‌خالدار

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی خروسک باله‌خالدار:

ماهی خروسک باله‌خالدار ماهی خروسک باله‌خالدار ماهی خروسک باله‌خالدار
ماهی خروسک باله‌خالدار
ماهی خروسک باله‌خالدار پراکنش ماهی خروسک باله‌خالدار
ماهی خروسک باله‌خالدار ماهی خروسک باله‌خالدار ماهی خروسک باله‌خالدار
ماهی خروسک باله‌خالدار ماهی خروسک باله‌خالدار، خال روی باله ماهی خروسک باله‌خالدار، نمای باله
فیلم‌هایی از ماهی خروسک باله‌خالدار
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Triglidae: خانواده خروسک‌ماهیان

گونه Lepidotrigala bispinosa : خروسک شاخ گاوی

گونه Lepidotrigala faurei : خروسک سینه فلس‌دار

گونه Pterygotrigla arabica : ماهی خروسک منقوط