تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گواف پرسارا
( Nematalosa persara )
 
گواف پرسارا


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده شگ‌ماهیان گونه گواف پرسارا

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Nematalosa persara Nelson & McCarthy, 1995 j
:: نام فارسی و محلی ایران: گواف پرسارا، -
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Dorosomatinae (زیرخانواده: شدهای جگرسیاه)
Genus: Nematalosa
Species: Nematalosa persara (گونه: گواف پرسارا)
بعضی محققین معتقدند این گونه، همان گونهء Nematalosa nasus است که در محل مشاهده، فرم متفاوتی داشته است.

:: نام انگلیسی: Persara gizzard shad و نیز: Bloch's gizzard shad
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Nematalosa از واژه nema, -atos (یونانی)= رشته + alausa (یونانی)= نام یک ماهی

■ کشورهای محل زندگی گواف پرسارا
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگر جهان از جمله:
آسیا: کویت، پاکستان، عربستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گواف پرسارا
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گواف پرسارا
دریازی، پلاژیک-نریتیک
ساکن نواحی گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گواف پرسارا

• شکل بدن: دارای 7 اسکات در ناحیه پیش‌باله سینه‌ای. | فاقد شیار استخوان فوق بینایی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 15.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: پلانکتون‌ها از طریق فیلتر کردن.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: برای انسان بی‌خطر است.
• سایر توضیحات:

■ تولید مثل گواف پرسارا

-

■ صید گواف پرسارا

-

■ ارزش‌های اقتصادی گواف پرسارا

ارزش صیادی در حد استفاده جوامع محلی.

وضعیت ذخایر گواف پرسارا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گواف پرسارا

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی گواف پرسارا:

گواف پرسارا گواف پرسارا  
ترسیمی از گواف پرسارا پراکنش گواف پرسارا  
فیلم‌هایی از گواف پرسارا
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae، شگ‌ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان

گونه Nematalosa arabica: گواف عربی
گونه Nematalosa nasus : گواف رشته‌دار
گونه Nematalosa resticularia : گواف خلیجی

گونه Sardinella melanura: ساردین دم‌سیاه